Bugün - Thursday, August 11, 2022
Foto Galeri
Video Galeri
Firma Rehberi
Künye
Reklamlar
Üye İşlem
 Bize Ulasin
www.musikidergisi.com Logo
-
İstanbul 27°°C
Haber Detayları

Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuarı “Müzikte Performans Uluslararası Sempozyumu-2016“

Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuarı' 12-14 Ekim 2016 tarihleri arasında Bursa Ördekli Kültür Merkezi'nde “Müzikte Performans” Uluslararası Sempozyumu"nu düzenliyor. Program Şöyle:

KONGRE SEMP.PANEL Haberi - Friday, October 7, 2016 - 00:55
Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuarı' 12-14 Ekim 2016 tarihleri arasında Bursa Ördekli Kültür Merkezi'nde “Müzikte Performans” Uluslararası Sempozyumu
Resmi küçültmek için üzerini tıklayın...

                                                     ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI

ULUSLARARASI MÜZİK SEMPOZYUMU

“MÜZİKTE PERFORMANS”

 

“PROGRAM”

 

1. GÜN (12 Ekim 2016)

Yer: Ördekli Kültür Merkezi

 

Kayıt ve Açılış: SAAT 10:30

 

 

AÇILIŞ OTURUMU 11:30-13:00 - Oturum Başkanı: Prof. İsmail M. GÖĞÜŞ

 

KATILIMCI

BİLDİRİ BAŞLIĞI

Prof. Dr. Martin STOKES

Towards A Theory of Sentimental Performativity

Prof. Dr. Thomas J. SOLOMON

The Play of Colors: Staging Multiculturalism in Norway

Prof. Francis BIGGI

Doç. Nihan ATALAY

The Sound of Silence

                                                                

 

ÖĞLE YEMEĞİ 13:00-14:30

 

2. OTURUM 14:30-15:30 - Oturum Başkanı: Prof. Dr. Martin STOKES

(PANEL)

 

KATILIMCI

BİLDİRİ BAŞLIĞI

Prof. Ş. Şehvar BEŞİROĞLU

Cumhuriyet Döneminde Bir Kadın Solist: Ses Kraliçesi Hamiyet Yüceses

Prof. Dr. Namık Sinan TURAN

Mısır’da Ulusun İnşasında, Kimlik ve Kültürel Bir Aktarıcı Sembol Olarak Ümmü Gülsüm’ün Müzikal Mirası

Yrd. Doç. Dr. Şeyma ERSOY ÇAK

Taş Plaklarda Gizlenmiş Kadın Solist Performansları

 

 

SERBEST ZAMAN (BURSA MERKEZİNDE GEZİ)

 

 

AKŞAM YEMEĞİ 19:00

 

 

AÇILIŞ KONSERİ: MERİNOS KÜLTÜR MERKEZİ

(ORHANGAZİ SALONU) 20:00

 

2. GÜN (13 Ekim 2016)

Yer: Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı (Salon 1)

1. OTURUM 09:15-10:30 - Oturum Başkanı: Doç. Özgür ÜNALDI

Yrd. Doç. Dr. Şevki Özer AKÇAY

Gitar Performansında Beyin İşlevleri

Yrd. Doç. Mehmet ÖZKANOĞLU

Gitarist Bestecilerin Gitar Performansına Katkıları

Öğr. Gör. Çağdaş ÖZKAN

Doğuşkanlar ve Pedal Kullanımının Piyano İcrasına Etkileri

 

ARA 10:30-10:45

 

2. OTURUM 10:45-12:25 - Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Ahmed TOHUMCU

Yrd. Doç. Dr. Erdem ÖZDEMİR

Âşık Fasıllarında Doğaçlama İcra Esnasında Meydana Gelen Müzikal Hususiyetler

Doç. Dr. Adem ÖĞER

 

Performans-Mekân İlişkisi Bağlamında Uygur On İki Makamının İcrası

Yrd. Doç. Dr. Erhan ÇAPRAZ

‘Makam’dan ‘Aruz’a: ‘Âşık’larda Performansa Bağlı Olarak Gelişen ‘Aruz’a Yönelik Bir Değerlendirme

Yrd. Doç. Dr. Mehtap DEMİR

Performans Etnografisi: Müziksel Belleğin Aktarımında Bir Uzun Hava Örneği

 

Poster Sunum: 12:25-12:40

Prof. Dr. Nihan YAĞIŞAN

Doç. Dr. Ferdi BAŞKURT

Profesyonel Orkestra Müzisyenlerinde Uyku Kalitesi ve Yorgunluğun Çalışma Performansı Üzerine Etkisi

 

ÖĞLE YEMEĞİ

 

3. OTURUM 13:25-15:05 - Oturum Başkanı: Prof. Ş. Şehvar BEŞİROĞLU

Prof. Dr. Fırat KUTLUK

Rock Erkek Müziği midir?

Mahmut Cemal SARİ

Doç. Dr. Özlem DOĞUŞ VARLI

Müzik Metninin Farklı Enstrümanlar İle Yeniden Üretimi: Performansın Yeniden İnşasında Bağlama Enstrümanı Örneklemi

Erdal ERZİNCAN

Bağlama Çalgısına Etimolojik Bir Yaklaşım ve Bağlama Düzeni (Akordu) Pozisyonları İle Ortaya Çıkan Durumun ve Duyumun Performansa Yansıması

Öğr. Gör. Ozan SARİ

Farklı İcra Yöntemleriyle Anadolu Halk Müziği’nde Keman

 

ARA 15:05-15:20

                                                                                         

4. OTURUM 15:20-17:00 - Oturum Başkanı: Prof. Dr. Fırat KUTLUK

Arş. Gör. Dr. Evrim H. ÖĞÜT

Kimliğin Müziksel İcrası

Bilgihan AKBABA BOZOK

Doç. Dr. İbrahim Y. YÜKSELSİN

Karaağaçlı Pomak Göçmen Topluluğu’nda Balkanlı Kimliğinin İnşa Aracı Olarak Müziksel İcra

Yusuf BENLİ

Kültürel Performans Bağlamında Cem Ritüeli

Okt. Sedat ÇILGIN

Çanakkale Tahtacı Türkmen’lerinde Sazanderlik (Geleneği)

 

KORO KONSERİ 17:15

 

2. GÜN (13 Ekim 2016)

Yer: Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı (Salon 2)

1. OTURUM 09:15-10:30 - Oturum Başkanı: Prof. Gülay GÖĞÜŞ

Özlem TUZCU

Prof. Dr. Dilek BATİBAY

Piyano Eğitiminde Özdüzenlemeli Öğrenme İle Akademik Başarı Arasındaki İlişki

Prof. Dr. Nihan YAĞIŞAN

Doç. Dr. Gökmen ÖZMENTEŞ

Çalgı Öğretmenlerinin Performans Değerlendirme Ölçütleri

Doç. Dr. Gökmen ÖZMENTEŞ

Çalgı Performansında Çalışma Stratejileri ve Müzik Özyeterliğinin Rolü

ARA 10:30-10:45

2. OTURUM 10:45-12:00 - Oturum Başkanı: Prof. Çiğdem İYİCİL

Doç. Aslı ÖZSOY KÖRNER

Sahne Korkusu İçin Düşünce Teknikleri

Arş. Gör. Y. Barış UZUN

Doç. Dr. Sena G. OTACIOĞLU

Müzikal Performans Kaygısıyla Başa Çıkmada Kullanılan Bilişsel Stratejiler

Doç. Jülide GÜNDÜZ

Yrd. Doç. Gülyar SAY

Solak Klasik Müzisyenlerin Karşılaştığı Problemler Üzerine Bir Araştırma

 

Poster Sunum: 12:25-12:40 (Salon 1)

Prof. Dr. Nihan YAĞIŞAN

Doç. Dr. Ferdi BAŞKURT

Profesyonel Orkestra Müzisyenlerinde Uyku Kalitesi ve Yorgunluğun Çalışma Performansı Üzerine Etkisi

 

ÖĞLE YEMEĞİ

 

3. OTURUM 13:25-15:05 - Oturum Başkanı: Prof. Dr. Namık Sinan TURAN

Öğr. Gör. Dr. Bilen IŞIKTAŞ

Eski Musikinin Son Rönesansını Hazırlayan İki Virtüoz: Tanburi Cemil Bey ve Şerif Muhiddin Targan

Doç. Dr. M. Emin SOYDAŞ

Türk Müziğinin Tarihsel Çalgılarından Kopuz ve Şeşhane: Biçimsel Gelişim-İcra İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme

Yrd. Doç. Dr. N. Ozan KÖROĞLU

Öğr. Gör. G. Nevra KÖROĞLU

Klasik Türk Müziği Saz İcracılığı Açısından Perde Kaldırma: Sadrettin Özçimi Örneği

Yrd. Doç. Güniz ALKAÇ

Yrd. Doç. Filiz KAYA

Yükseköğretim Kurumlarındaki Türk Müziği Çalgı Eğitimine Kanun ve Kemençe Örneklemi İle Genel Bir Bakış

ARA 15:05-15:20

4. OTURUM 15:20-17:00 - Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Erdem ÖZDEMİR

Doç. Dr. Attila ÖZDEK

Sanatçı ve Akademisyenlerin Bağlamadaki Performans Algısı

Ezgi DEMİRKAYA

Doç. Dr. Attila ÖZDEK

Öğrencilerin Bağlama Performans Algısına Yönelik Görüşleri

Yrd. Doç. Dr. Kadir ÇAYIR

Yozlaşan Müziğimiz ve Genç Kuşak İcracılar Üzerindeki Kimliksel Etkileri

Yrd. Doç. Dr. Hakan BAĞCI

Yrd. Doç. Dr. Ümit Kubilay CAN

Doç. Dr. Hasan Hakan OKAY

Güzel Sanatlar Fakülteleri Müzik Bölümü Öğrencilerinin Performans Dersleri Akademik Başarı Puanlarının Çeşitli Değişkenlerle İncelenmesi

KORO KONSERİ 17:15

 

 2. GÜN (13 Ekim 2016)

Yer: Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı (Uygulama Salonu)

ATÖLYE/SANAT UYGULAMALARI

 

Salon Başkanı: Doç. Aylin ÇAKICI

 

1. OTURUM (09:45-10:30)

Öğr. Gör. Dr. Sercan ÖZKELEŞ

Doğaçlama Eğitiminde Kullanılacak Yöntem ve Teknikler

 

ARA 10:30-10:45

 

2. OTURUM (10:45-11:30)

Doç. Peter KÖRNER

Alexander Tekniği

 

 

3. OTURUM (11:45-12:30)

Doç. Beril ÇALGAN

Piyano Tekniğinde Bileğin Doğru Kullanılması

 

ÖĞLE YEMEĞİ

 

4. OTURUM (13:30-14:15)

Öğr. Gör. Timur EŞİGÜL

           

Türk Yaylı Çalgılarından Kabak Kemanede Farklı Bir Akort ve İcra Şekli Denemesi Orta Anadolu Örneği

 

 3. GÜN (14 Ekim 2016)

Yer: Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı (Salon 1)

1. OTURUM 09:15-10:30 - Oturum Başkanı: Doç. Dr. İlhan ERSOY

Arş. Gör. Dr. Yasemin ATA

Müzik Performansının Bilişsel Analizi

Öğr. Gör. Alev SEZER

Yrd. Doç. Çiler AKINCI

Prof. Dr. Fırat KUTLUK

Klasik Müzik Performansçılarında “Müzik Algısı” ve Diğer Müzik Türlerine Yönelik Yaklaşımlar

Burçe ULUBİLGİN

Performansa Şekil Veren Bir “Alan” Olarak “Fullmoon” Örneği

 

ARA 10:30-10:45

 

2. OTURUM 10:45-12:25 - Oturum Başkanı: Prof. Dr. Thomas James SOLOMON

Arş. Gör. Buket GENÇ

           

Popüler Müzik Performansında Eşyararsallık (Symbiosis) İlişkileri: Eurovision Şarkılarında Sahne Şovu

Hakan SARAÇ

Müzik ve Mekan İlişkisi Bağlamında Rave Scene: “Tree Of Life” Örneği

Aslı ARIKAN

Elektronik Dans Müziğinde Melezlik ve DJ Stratejileri

Zeliha YİĞİT

Yeni Angara Müziğinde Kadın ve “Gizli Senaryolar”ı

 

Poster Sunum: 12:25-12:40

Arş. Gör. Gonca GÖRSEV    

Henryk Wieniawski’nin Keman İçin Yazılmış L’école Moderne Etüt-Kaprisleri Op.10’un Teknik ve Biçimsel Yönden İncelenmesi

 

ÖĞLE YEMEĞİ

 

SEMPOZYUMun Değerlendirilmesi ve KAPANIŞ 13:30

 

3. GÜN (14 Ekim 2016)

Yer: Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı (Salon 2)

1. OTURUM 09:15-10:30 - Oturum Başkanı: Doç. Aslı ÖZSOY KÖRNER

Doç. Dr. Mehtap AYDINER UYGUN

Çalgıdaki Başarı Hedefi Yönelimi Ölçeğinin Geliştirilmesi

Öğr. Gör. Dr. Fulya AÇIKSÖZ MUTLU

Arş. Gör. Armağan ERMAN

Opera Şarkıcılarının Performans Süreçlerinin Giacomo Puccini’nin “Tosca” Operası Özelinde İncelenmesi

Yrd. Doç. Başak GÖREN

Alexander Tekniği İle Performans Kazanımları: DEÜ Konservatuvar Örneği

 

ARA 10:30-10:45

 

2. OTURUM 10:45-12:25 - Oturum Başkanı: Doç. Gökçe ALTAY

Doç. Dr. İlhan ERSOY

Performans ve Üslup Kavramlarına Analitik Bir Bakış: Türkiye’de Geleneksel Müziklerde Performans Normları

Yrd. Doç. Dr. Levent ERGUN

Alkan GÜNLÜ           

Bir Performans Mekanı Olarak Sokak: İzmir’de Sokak Müziği

Celalettin BUDAK

Yrd. Doç. Dr. Levent ERGUN

İzmir Rap Scene: Underground Ana Akım (Mainstream) Etkileşimi

Göksal ÖZTÜRK

           

Flamenko Geleneğinin Farklı Müzikal Dokular İçerisinde Var Oluş Süreci ve Biçimleri Bağlamında Türkiye Örneği

 

Poster Sunum: 12:25-12:40 (Salon 1)

Arş. Gör. Gonca GÖRSEV    

Henryk Wieniawski’nin Keman İçin Yazılmış L’école Moderne Etüt-Kaprisleri Op.10’un Teknik ve Biçimsel Yönden İncelenmesi

 

ÖĞLE YEMEĞİ

 

SEMPOZYUMun Değerlendirilmesi ve KAPANIŞ 13:30

 

 3. GÜN (14 Ekim 2016)

Yer: Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı (Uygulama Salonu)

ATÖLYE/SANAT UYGULAMALARI

 

Salon Başkanı: Doç. Beril ÇALGAN

 

1. OTURUM (09:45-10:30)

Yrd. Doç. Güniz ALKAÇ

Yrd. Doç. Filiz KAYA

Türk Çalgı Müziği’nde Kanun ve Kemençe İle İleri İcrâ Teknikleri Gerektiren Eser Örnekleri

 

ARA 10:30-10:45

 

2. OTURUM (10:45-11:30)

Doç. Bayram BAYRAMOĞULLARI

           

Yeni Müzik’te Obua Performansı: Heinz Holliger’in “Studie Über Mehrklänge” Adlı Eserinin Teknik Performansı Bakımından Değerlendirilmesi

 

3. OTURUM (11:45-12:30)

Doç. Dr. Hasibe Zeynep ÇİLİNGİR

20. Yüzyıl Amerikan Trompet Sonatları ve Halsey Stevens

                                                                                                   

ÖĞLE YEMEĞİ

 

SEMPOZYUMun Değerlendirilmesi ve KAPANIŞ 13:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook'ta Paylaş
 
Anahtar Kelimeler:Uludağ, Üniversitesi, Devlet, Konservatuarı, 1214, Ekim, 2016, tarihleri, aras,
Kaynak / Editör
 
Yorumlar
*** Yorum Yaz
Bu habere hiç yorum yapılmamış, ilk yorumu siz yapın.

Diğer KONGRE SEMP.PANEL Haberleri
Gökmen Özmenteş “Okan Murat Öztürk ile Salı Söyleşileri“nde...
Çocuk Şarkıları ve Okul Marşları Besteciliği Paneli Raporu…
Prof. Erol Parlak “Okan Murat Öztürk ile Salı Söyleşileri“nde...

Prof. Erol Parlak “Okan Murat Öztürk ile Salı Söyleşileri“nde...
Ayhan Sarı “Okan Murat Öztürk ile Salı Söyleşileri“nde...
Tanbûrî Cemil Bey -online- Sempozyumu 7-9 Mayıs 2021'de...
Türk Musikisi Federasyonu (TÜMFED) Türk Müziği Çalıştayı...
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi “Salı Söyleşileri“ başlıyor...
En Çok Okunanlar
En Çok Yorumlananlar
Diğer Başlıklar

Gördüğümüzü mü icrâ ediyoruz ?.. Dr. Fatih Coşkun
Prof.Dr. Gültekin Oransay'ı 32 yıl önce bugün 59 yaşında kaybetmiştik... Ayhan Sarı
Mavi Nota Dergisi 2021 Ödülü Sıtkı Sahil'e verildi...
Tanbur: Bir resim ve İstanbullu bir saz hakkında... Hakan Talu
Hasan Saltık ile müzik endüstrisi üzerine bir söyleşi… Süleyman Fidan[1]
Bâkî “KALAN” bu kubbede, bir hoş sadâ imiş… Fatih Coşkun
İlyas Tetik'in umulmadık vefatı müzik dünyasında üzüntü yarattı...
Erdoğan Okyay… Adnan Atalay
MESAM 2021 seçimini Recep Ergül Grubu kazandı...
MÜZDAK “2021 Popüler Müzik Besteciliği Paneli” Sonuç Raporu…
Günün Sözü
Yalancı politikacılar ile onların yalancı trollerine karşı toplumsal dayanışmaya ihtiyacımız var…
()
Yazarlar 
Röportajlar
Hasan Saltık ile müzik endüstrisi üzerine bir söyleşi… Süleyman Fidan[1]
Süleyman FİDAN: Efendim, Neşet Ertaş’la başlayalım. Neşet Ertaş’ın kaç eseri sizde? Sayı alabilir miyim? Hasan SALTIK: On yedi tane ser...
»
»
»
Tarihte Bugün
Arşiv Arama
Facebook
Anasayfa
Site Haritasi
Sitenize Ekleyin
RSS Kaynagi
Hakkimizda
Reklamlar
Künyemiz
Facebook
Twitter
Bize Ulaşın
Copyright ©2013 - Tüm haklari sakli tutulmaktadir.
Bu sitede yayinlanan tüm resim, materyal ve içerigin telif haklari tarafimizca sakli olup izinsiz alinip kullanilamaz.
0.30ms