Bugün - Friday, December 1, 2023
Foto Galeri
Video Galeri
Firma Rehberi
Künye
Reklamlar
Üye İşlem
 Bize Ulasin
www.musikidergisi.com Logo
-
İstanbul 27°°C
Yazar Detayları

Gökhan Yalçın

Gökhan Yalçın  - Nâyi Mustafa Kevserî'nin Mecmuasında Mesnevî'den Beyitler…

Nâyi Mustafa Kevserî'nin Mecmuasında Mesnevî'den Beyitler…
Yazı Tarihi: Tuesday, August 13, 2019

                                                 Bişnev ez [in] ney çün şikâyet mî-küned

                                                 Ez cüdâyihâ hikâyet mî-küned

                                                                            Mevlânâ-Mesnevî

Mesnevî denildiğinde ilk olarak Hz. Mevlânâ'nın on beş yılını verdiği, dini, tasavvufi bilgileri ve yaşadığı yılların anlayış ve tavırlarını konu edindiği, yaklaşık yirmi altı bin beyitten oluşan eseri akla gelir. Mesnevî'nin yüzlerce yazma nüshası, yüze yakın baskısı ve kırkı aşkın şerhi bulunmaktadır (Karaismailoğlu, 2013, 35)[1].

Nâyi Mustafa Kevserî de mecmuasının bazı sayfalarında nesih (v.5b) ve ma'kılî hattı ile yazılı (v. 35b) "Yâ Hazreti Mevlânâ" yazılarının dışında Mesnevî'den beyitlere de yer verdiği görülür. Kevserî diğer alıntılarında olduğu gibi bu alıntılarında da kaynak ismine yer vermez. Fakat Mesnevi'den mecmuasının ilk sayfalarına kaydettiği üç beyite başlık olarak "Hz. Mevlânâ'nın manzum sözlerinden" notu düşerek alıntının, Mevlânâ'ya ait olduğunu belirtmekle yetinmiştir. Mezkûr üç beyit şunlardır:

NUTKU HAZRET-İ MEVLÂNA

Nay hâdis-i rah-i pür-hun mî küned

Kıssahâyı aşk-ı mecnun mî küned

Nay harif-i her ki ez yârî bürid

Perdahâyeş perdahâyı mâ derîd

Hem çü nay zehri vü tiryâkî ki dîd

Hem çü nay dem-sâz ü müştâkî ki dîd (Kevserî, v. 5a).

Hz. Mevlana'nın Mesnevi'sinde on üçüncü sırada yer alan beyit ilk sırada, on birinci ve on ikinci beyitler de ardından kaydedilmiştir. Nâyi Mustafa Kevserî'nin özellikle bu beyitleri mecmuasına kaydetmesinin nedeni ne olabilir? Kevserî'nin bu beyitleri ney ile ilgili olmasından dolayı seçtiği söylenebilir. Beyitler içerisinden özellikle üç beyiti seçmesinin bir diğer nedeni de anlamları olabilir. Bu beyitler üzerine yapılan çeşitli çalışmalara bakıldığında kısmen manzum ya da mensur tercümelerinin şu şekilde yapıldığı görülür:

HAZRET-İ MEVLÂNA'DAN NUTUK (Manzum Sözler)[2]

13 Ney kanlı yolu anlatıyor; Mecnun'un aşk hikâyelerini anlatıyor.

11 Ney, dostundan ayrılanın arkadaşıdır. Perdeleri, bizim perdelerimizi yırttı.

12 Ney gibi bir zehir ve bir panzehir kim gördü? Ney gibi dost ve istekli kim gördü? (Mevlânâ, 2013, 47)1.

Bu yazımızda Mesnevî'nin bu beyitlerinin sadeleştirilmiş metninin dışında, şerhi konusuna girmeyeceğiz. Zira Abdurrahman Camî'nin Mesnevî'nin sadece iki beyiti üzerine yazdığı, yüz on beş beyit ve mensur parçalardan oluşan "Şerh-i Dü Beyt" adlı eseri düşünüldüğünde bunun neredeyse imkânsız olduğu anlaşılacaktır.

Nâyi Mustafa Kevserî Mesnevi'nin dışında Hz. Mevlânâ'nın sohbetlerinden de bazı alıntılar kaydetmiştir. Bu türden alıntılarda ise başlık olarak "Hazret-i Mevlânâ" yazmayı tercih etmiştir:

"Hazreti Mevlana

Fukarâsı cem' olur musâhabet iderler. Buyurdular ki: Allah aşkına Allah aşkına. Birbirimiz ile ittifâk ve ittihâd üzere cem' olun. Zira Resûlallah buyurur: "ﺍﻟﺠﻣﺎﻋﺘ ﺭﺤﻣﺔ ﻭﺍﻠﻔﺭﻗﺔ ﻋﻧﺍﺏ  (El-cemaate rahmete ve’l-fırkate azab)[3]"

Nâyi Mustafa Kevserî'nin musikinin dışında not olarak kaydettiği nadir notlardan birisi olan bu yazıda Hz. Mevlana birlik içinde, uyum içinde yaşamanın önemini anlatmakta ve Peygamberimizin bir sözü ile görüşünü desteklemektedir. Hz. Peygamber (s.a.v) bu sözünde kısaca "toplu olmakta rahmet, ayrı kalmakta azap vardır" demektedir.

Mesnevi'den beyitleri inceledikten hemen sonra şu soru akla gelmektedir: Kevserî Mecmuası'nda Hz. Mevlânâ'nın diğer önemli eseri olan Divan-ı Kebir'den de alıntılar var mıdır? Kevserî Mecmuası'nda Divan-ı Kebir'den de iki beyit ile karşılaşılmaktadır. Bu beyitlerin ise çevirileri şöyledir:

"Benim gizlide Cebrâîl-i Emîn’den başka bir Cebrâîlim var[4]"

"Sus, bir an artık; izin olsaydı, İhvân-ı Safâ’nın kulağına kimsenin söylemediği sırrı söylerdim[5]" (Kevserî, vr. 217a).

Bir sonraki yazımız da yine Kevserî Mecmuası'ndan… Mecmuada görülen mühürler, imzalar ve bu mühür ve imzalara ilişkin notlar nelerdir? Bu soruya cevap arayacağız. Bilindiği gibi mecmuada diğer edvarlara, mecmualara ya da risalelere nazaran dikkat çekecek kadar mühür basılmış, imza atılmış ve sah çekilmiştir. Sebeplerinin neler olabileceğini araştıracağız.[1] Mevlânâ (2013). Mesnevî (Türkçesi: Adnan KARAİSMAİLOĞLU). Ankara: Akçağ Yayınları.

[2] Beyitlerin farklı bir çevirisi ise şu şekildedir (Mevlâna Celâleddin Rûmî (2014). Mesnevi-i Şerif (Tercüme: Veled Çelebi İZBUDAK). Ankara.):

  Ney, kanla dolu olan yoldan bahsetmekte, Mecnun aşkının kıssalarını söylemektedir.

  Ney, dosttan ayrılan kişinin arkadaşı, haldaşıdır. Onun perdeleri, perdelerimizi yırttı.

  Ney gibi hem bir zehir, hem bir tiryak, ney gibi hem bir hemdem, hem bir müştak kim gördü?

[3]Alıntıda kullanılan kelimeleri Kevserî Mecmuası'nda kullanılan harflerle, olduğu gibi yazarak asıl metnin dışına çıkmamaya gayret ettik.

[4] Mevlânâ, Divan-ı Kebir, 1755/5.

[5] Mevlânâ, Dîvân-ı Kebîr, 11/11.

 
İletişim E-Posta: - Telefon:
 
Yorumlar
*** Yorum Yaz
Bu yazıya hiç yorum yapılmamış, ilk yorumu siz yapın.

Diğer Yazıları

Kitabu İlmi'l-Musiki Alâ Vechi’l-Hurûfât'ın müellifi kimdir? -16-
Kitabu İlmi'l-Musiki Alâ Vechi’l-Hurûfât'ın müellifi kimdir? -15-
Kitabu İlmi'l-Musiki Alâ Vechi’l-Hurûfât'ın müellifi kimdir? -14-
Kitabu İlmi'l-Musiki Alâ Vechi’l-Hurûfât'ın müellifi kimdir? -13-
Kitabu İlmi'l-Musiki Alâ Vechi’l-Hurûfât'ın müellifi kimdir? -12-
Kitabu İlmi'l-Musiki Alâ Vechi’l-Hurûfât'ın müellifi kimdir? -11-
Kitabu İlmi'l-Musiki Alâ Vechi’l-Hurûfât'ın müellifi kimdir? -10-
Kitabu İlmi'l-Musiki Alâ Vechi’l-Hurûfât'ın müellifi kimdir? -9-
Kitabu İlmi'l-Musiki Alâ Vechi’l-Hurûfât'ın müellifi kimdir? -8-
Kitabu İlmi'l-Musiki Alâ Vechi’l-Hurûfât'ın müellifi kimdir? -7-
Kitabu İlmi'l-Musiki Alâ Vechi’l-Hurûfât'ın müellifi kimdir? -6-
Kitabu İlmi'l-Musiki Alâ Vechi’l-Hurûfât'ın müellifi kimdir? -5-
Kitabu İlmi'l-Musiki Alâ Vechi’l-Hurûfât'ın müellifi kimdir? -4-
Kitabu İlmi'l-Musiki Alâ Vechi’l-Hurûfât'ın müellifi kimdir? -3-
Kitabu İlmi'l-Musiki Alâ Vechi’l-Hurûfât'ın müellifi kimdir? -2-
Kitabu İlmi'l-Musiki Alâ Vechi’l-Hurûfât'ın müellifi kimdir? -1-
Nâyi Mustafa Kevserî'nin Mecmuasında Hızır Ağa Edvarı...
Nâyi Mustafa Kevserî'nin "Mecmua"sında dikkat çeken notlar…
Nâyi Mustafa Kevserî'nin Mecmuasında Kitâb-ı Egâni; Kitâb-ı Egâni'de İmam-ı Âzam…
Nâyi Mustafa Kevserî'nin Mecmuasında Kitâb-ı Egâni, Kitâb-ı Egâni'de İmâm Mâlik
Nâyi Mustafa Kevserî'nin Mecmuasında "Enceşe"
Nâyi Mustafa Kevserî'nin Mecmuasında İbnü'l-Fârız Dîvânı'ndan Bir Şiir
Nâyi Mustafa Kevserî'nin Mecmuasında İnsan Sûretleri…
Nâyi Mustafa Kevserî'nin Mecmuasında Nihâvend Peşrev...
Nâyi Mustafa Kevserî'nin Mecmuasında Sa'atnâme…
Nâyi Mustafa Kevserî'nin Mecmuasında Hâtem Efendi Şiirleri…
Nâyi Mustafa Kevserî'nin Mecmuasındaki Mühür ve İmzalar…
Nâyi Mustafa Kevserî'nin Mecmuasında Mesnevî'den Beyitler…
Nâyi Mustafa Kevserî'ye göre musikinin dört kavlî…
Nâyi Mustafa Kevserî'nin Mecmuası ve Nâyi Osman Dede'nin Defteri
Nâyi Mustafa Kevserî'nin Mecmuasında aşiran perdesi…
Nâyi Mustafa Kevserî'nin Mecmuasına Kaydettiği Hadis-i Şerifler…
Nâyi Mustafa Kevserî'nin Mecmuasında "Deve Hikâyesi"...
Nâyi Mustafa Kevserî'nin Mecmuasında Esrâr-ı Nây-ı Şerîf…
Nâyi Mustafa Kevserî'ye göre şedd makamlar…
Nâyi Mustafa Kevserî'nin Mecmuasında Şifa-Bahş Makamlar…
Nâyi Mustafa Kevserî'nin icatları…
Filateliden müzikolojiye ve bir müzikolog gözüyle pullar…
Nâyi Mustafa Kevserî'nin Mecmûasında Zikrettiği Edvârlar...
Nâyi Mustafa Kevserî'den "Ney Açma" dersleri…
Nâyi Mustafa Kevserî'den genç neyzenlere tavsiyeler…
Diğer Yazarlar

Münih LMU Müzikoloji Enstitüsü’nde "Gültekin Oransay" rafı...
Kitabu İlmi'l-Musiki Alâ Vechi’l-Hurûfât'ın müellifi kimdir? -16-
En iyi çalgı/saz hangi ağaçtan yapılır...
Fazıl Say'ın Feyzi Erçin'e desteği…
Nida Tüfekçi’nin Öğrencisi Olmak!..
Yazılarınızı bekliyoruz... Musiki Dergisi
Spor yazarı mı, müzik yazarı mı?..
Yeni YÖK’ün ve değerli başkanı Sn. Saraç’ın övgüye değer kararı: Müzik öğretmenliği açısından yapıcı bir değerlendirme…
Neveser Kökdeş olayı…
Meragi niçin 24 şube dedi? Hurufilikten etkilendi mi?..
Çevrimiçi Türk Halk Musikisi Videoları: "Konma Bülbül Konma Nergis Daline"
Günün Sözü
Sen sanmadığın yerde, birden açıla perde...
(Yunus Emre)
Yazarlar 
Röportajlar
Fırat Kutluk “Neden Müzik Dinleriz?“...
Ayhan Sarı - Kitabın adından başlayalım mı?  Buna bağlı olarak da kitabın sonunda müziği neden dinlediğimizin yanıtını veriyor musun? Fırat Kutluk - ...
»
»
»
Tarihte Bugün
Arşiv Arama
Facebook
Anasayfa
Site Haritasi
Sitenize Ekleyin
RSS Kaynagi
Hakkimizda
Reklamlar
Künyemiz
Facebook
Twitter
Bize Ulaşın
Copyright ©2013 - Tüm haklari sakli tutulmaktadir.
Bu sitede yayinlanan tüm resim, materyal ve içerigin telif haklari tarafimizca sakli olup izinsiz alinip kullanilamaz.
0.54ms