Bugün - 17 Ekim 2018 Çarşamba
Foto Galeri
Video Galeri
Firma Rehberi
Künye
Reklamlar
Üye İşlem
 Bize Ulaşın
www.musikidergisi.com Logo
-
İstanbul 28°C
Yazar Detayları

Recep Uslu

Recep Uslu - Müzikolojide Yeni Bir Metot: Bibliyometri Analizi

Müzikolojide Yeni Bir Metot: Bibliyometri Analizi
Yazı Tarihi: 2 Nisan 2015 Perşembe

Türkiye’de müzikolojinin 1975’te kuruluşundan günümüze kadar geçen 35 senelik süre, bir bilimin yerleşmesi için yeterli bir süre midir sorusuna aslına bakarsanız net bir cevap vermek zor. Bazen bu süre bilim alanının yerleşmesi için yeterli görülebilir, bazen görülmez.

Bu süre konusunu açmamın sebebi zaman zaman müzikoloji metodolojisinin problemlerine dair yazılar yayınlamamdan kaynaklanıyor. Geçen yazımda ısrarla transkripsiyon metodolojisinin müzikoloji alanına zarar verdiğinden, müzikologların gereksiz yere uğraştıklarından, güç ve zaman kaybıyla yüzleştiklerinden söz etmiştim. Bütün bunlar Milli Müzikolojinin problemleridir. Batı müzikolojisinin böyle bir problemi yoktur, orada yazılan müzikoloji kitaplarında bu konuları bulamazsınız. Bu sebepten dolayı Türk müzikolojisinin özel bir metodu vardır. Türk müzikolojisine uygun metodoloji kitapları yazılmalıdır.

Songül Karahasanoğlu ve Elif Damla Yavuz’u Müzikte Araştırma Yöntemleri (ITU TMDK yay.) adlı yeni yayından dolayı tebrik ederim. Kitabı henüz elde edemedim, ama müzikolojiye yararlı olacağını tahmin ediyorum.

Müziğin temeli, ana malzemesi sestir ve ses analizi ilk akla gelen metotlardan biridir. Bununla birlikte müzikte ses analizleri XX. yüzyılda bulunmuş yeni bir metot değildir. Aslında Safiyyüddin, Meragi gibi ünlü müzik adamları kulaklarıyla bu müzik analizlerini yapmaya çalışmışlar ve müzik teorisi kitaplarını yazmağa çalışmışlardır. Onların yazdıklarında halkın ürettiği müziğin teorik haline getirilmiş anlatımını buluruz. Ama asla “kendi uydurdukları” müzik kurallarını empoze etmeğe çalışmamışlardır. Yirmi birinci yüzyılda yeniden ses analizleri yapmak, bizi bambaşka bir müzik teorisine götürmez. Belki terimlerde değişiklikler yapılmış olması, farklıymış gibi anlaşılmayı zorunlu kılar.

Oysa müzikoloji sadece müziği oluşturulan sesten ibaret değildir ve ister istemez yazılı malzemeyi dikkate almak zorundayız. Yazılı malzemenin analizi ise nitel ve nicel olmak üzere iki temel analiz yöntemi içinde yeni yöntemlerin keşfedilmesine veya farkına varılmasına, yeni metodolojik gelişmelere sebep olmaktadır.

Metodoloji konusundaki yeni gelişmelerden elbette Türk müzikolojisi yararlanmalıdır. Bu yararlanmalar alanda yeniliklere kapı açar. Başlıkta değindiğimiz “Bibliyometri analizi”de bu tip, yeni analiz yöntemlerinden biridir. Geçen yazımızda kelime “biyometri” olarak yanlış yazılmıştır, doğrusu “bibliyometri analizi” olacak.

Bibliyometri analiz metodu, önceki yıllarda Türkiye’de adına rastlanmayan, literatürde adı pek görülmeyen yeni analiz metotlarından biridir. Genellikle “yayınların kalitesi”, özellikle ise “bilimsel atıflar”konusunda tespitler için kullanılan bir metottur. Bilimsel tanımı “istatistiksel yöntemlerin kitap vs gibi yayınlara uygulandığı, bilgi aktarma süreci ile ilgili ölçme/analiz/değerlendirme yöntemidir”. Metodun tarihi, istatistik ve bibliyografya metotlarıyla ilişki kurularak 1890’lara kadar götürülür. Oysa “bibliyometri analizi” terimi, 1970’lerde Avrupa’da ortaya çıkmış, istatistik ve bibliyografya yöntemlerinin özel bir alanda, yine özel amaçlarla kullanımıyla ilgili yeni bir terimdir. Türkiye’de kullanımının 2000’li yıllardan sonra yaygınlaşmaya başladığını söyleyebiliriz. Genellikle bilgisayar ortamında bibliyometrik yazılımlardan Bibexcel ve Pajek kullanılarak değerlendirmeler yapılır.

Bibliyometri analizi, Türkiye’de TUBİTAK tarafından özellikle atıfları değerlendirmek için kullanılan bir ölçüm/analiz metodudur.

Ancak bu metodu, sadece atıflara değil, yazarlar, yazılarda kullanılan başlıklardaki kelimeler, işlenen konular gibi alanlara uygulamak mümkündür.

Türkiye’de Müzikoloji alanını ilgilendiren yayınların bibliyometrik analizleri yapılmamıştır. Türkiye Bibliyografyası’ndan başlayarak, müzikle ilgili yayınları hem konularına göre hem atıflarına göre bibliyometrik analizleri yapılabilir, yapılmalıdır. Her ne kadar bazı bibliyografik tezlerde sistematik müzikoloji metodu gereği konularına göre bilgi sınıflandırmaları yapılmış olsa da çoğunda bu da yapılmamıştır.

Türkiye’de en uzun süre yayın yapmış olan Musiki Mecmuası dergisinin veya buna benzer müzik dergilerinin Türk müzikolojisindeki yerini belirleyecek akademik çalışmalara,biyometrik analizlere ihtiyacımız vardır. Bunun yanı sıra Mızrap,Musiki ve Nota gibi dergilerin müzikoloji açısından durumları hakkında da değerlendirmeler yapılmalıdır.

 

 
İletişim E-Posta: - Telefon:
 
Yorumlar
*** Yorum Yaz
Bu yazıya hiç yorum yapılmamış, ilk yorumu siz yapın.

Diğer Yazıları

Müzikoloji, deprem, İstanbul ve Itri
Müzikoloji ve zevk-i selim…
Müzikoloji, Lazkiye ve Mehmet Ladiki…
Müzikolojide Bir Problem: “Kantemiroğlu 'Edvar'ını ne zaman yazdı? XVI ve XVII. Yüzyıllarda 'Edvar' var mı?..“
Müzikoloji ve Gürültü Teröristleri...
Müzikolojide Yusuf Kırşehri’nin Önemi: Yeni Sistemci Anadolu Edvarları Ekolünün Kurucusu…
Müzikolog Rauf Yekta küstü mü? "Rauf Yekta’nın Musiki Antikaları" üzerine...
Müzikolojide Dualistlikten Deistliğe
Müzikoloji ve yeni Türkiye...
Müzikoloji, Müzikterapi ve Rahmi Oruç Güvenç…
Müzikolojide Rol Model -1-
Müzikoloji ve Neva Kâr’ın yıldönümü…
Yeni bir yayın: Müzikoloji ve “Evliya Çelebi’de Çalgılar“ …
Müzikolojinin veya İTÜ TMDK’nın 43.YIL kutlaması…
Müzikolojide veya müzikte yansıma felsefesi…
Müzikoloji ve Bölüm Başkanı Stratejisi...
Müzikolojide ve Müzikte Sürrealizm
Müzikte Mimesis Felsefesi veya bir aldatmaca..
Bestekar Musli, Kuruyemiş Ansiklopedisi ve Müzikoloji …
Müzikte "katarsis"...
Müzikoloji, Âmili ve Keşkül-i Müzikolog...
Müzıkolojı ve Cenaze Marşı ya da Segah Tekbir...
Müzikoloji ve Makasıdül-Elhan’ın kaç versiyonu vardır?
Müzikoloji, Edvar, Duvar, Yıldönümü...
Müzikoloji ve Edvarların Bir Yenisi: 1767 Yılı Hekimbaşı Edvarı …
Müzikoloji, Nuri Özcan Ve Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülleri: 2017
Müzikolojide Çalışmalar: Türk Müziğinde Eğitim Çalıştayı…
Müzikoloji, keman eğitiminde yeni bir kitap…
Muzikolojide yeni bir terim önerisi: Eurogenetic
Müzikoloji : Bu eserin sahibi Nane’dir Nane! Muhayyer ağır çember “Vakt-i subh oldu“…
Müzikoloji ve Itri Haftası dolayısıyla yeni şeyler söylemek…
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülleri: 2016
Müzikoloji ve Itri’nin yılbaşı şarkıları…
Müzikoloji, panel ve ödüllendirme, Itri …
Müzikoloji "eleştiri ve çuvaldız", "dedikodu ve çeki düzen"…
Müzikoloji, Ömer Hayyam, bilgi ve anlayış…
Müzikoloji ve 2016 Taşköprülüzade Sempozyumu
Müzikoloji ve koku tarihi veya Itri’nin babası ne iş yapardı?..
Müzikoloji, Astroloji ve Itrî …
Müzikoloji sanatın korunmasını zorunlu görür…
Müzikoloji ve küreselleşen keşif ilişkisi…
Bibliyografyasız müzikoloji olur mu?..
Türk müziği tarihinde ihtilalin öldürdüğü bestekar kimdi?
Itri'nin yaşadığı ihtilaller …
Müzikolojide ihtilallerin yeri veya yersizliği…
Müzikoloji, Bilimsel Müzikoloji, Müzikoloji Bölümleri, İdeal Müzikoloji, Müzikolog Terimleri…
Müzikoloji ve sanata verilen değer: Fehm-i muhsin
Müzikolojide Urmevi’nin Yeri ve Müzik Eğitiminde Kadim Altı-Parmak Metodu… Recep Uslu
Urumiyeli Safiyyüddin ile “Devirler“ üzerine müzikoloji sohbeti...
Müzikolog Nobel ödüllü Urmiyeli Safiyyüddin ve “Hayali Meşk Hikayesi -2”
Müzikolojide iki ucu xxxlu değnek…
Müzikoloji, icra değişiklikleri – 2
Müzikoloji ve icra değişiklikleri, problemleri…
Müzikolojiye takviminizde yer ayırın: Bilgi-şölenleri/ sempozyumlar ve kongreler…
Müzikoloji ve Meragi’nin besteleri…
Müzikolojide Perde Transkripsiyonları ve Meragi’nin yeni bir eseri: Muhtasar Der İlm-İ Musiki...
Itri’nin keşfedilen yeni bir eseri mi? Evet, yeni bir şiiri…
Müzikoloji ve tercümelerin katkısı…
Türk Müziğinin “Bütünlüğü”ne evet - Itri Adına Ödül Organizasyonu…
Müzikoloji ve akademik çalışmaları teşvik…
Yeni yıl muamması: Itri muammasını çözen var mı?
Gencebay’a verilen ödül ve müzikolojide türler konusu…
Sanatçı, müzikolog, metodoloji ve yazı hakemliği…
Müzikoloji Atölyesi ve Sonuçları -1-
Muzikoloji ve Din...
Müzikoloji: Yanlışların karşısında durma cesareti...
Olmadı Kâmil Hoca: Müzik, eleştiri ve doğruluk...
Medeniyet sanat ve müzik...
Bir bestenin notası: Ahmed Hatiboğlu
İki kitap tanıtımı: Itri ve Makedonya’da Piyano, Prof.Dr. Aida İslam ve Balkan Türk Müziği
Panayot Abacı ve Türkiye’de müzikoloji kolay mı?..
Müzikolojiden Uluslararası Konservatuvara Makam Teorisi...
Müzikolojide birleşelim -3-
Müzik terapi ile başbaşa...
Müzikolojide birleşelim -2-
Bir “Müzik Bibliyografyası“nın başına gelenler...
Müzikolojide birleşelim...
1. Gazi Türk Müziği Günleri, Sazendeler Yarışması ve Müzikle tedavi olur mu?..
Türk Müziği Yarışması ve Uluslararası Sanat Müziği Kaynakları…
Gazi Üniversitesi’nde Kutlu Doğum Haftası ve Üniversiteler...
Ruhi Ayangil'in mektubu müzikolojinin feryadıdır...
Yüz yıldır aranan Meragi’nin Müzikler Hazinesi (Kenz-ül Elhan) adlı eseri bulundu mu?..
Müzikolojide Yeni Bir Metot: Bibliyometri Analizi
Müzikolojinin nedir şu edebiyat biliminden çektikleri...
Bugünlerin müzikolojik faaliyetleri...
Tarihi gerçekleri yazmak...
Müzikoloji ve sosyal psikoloji...
Diğer Yazarlar

Nida Tüfekçi’nin Öğrencisi Olmak!..
Müzik piyasası!..
Koro sendromu…
İlham Nedir ?.. Hasan Cihat Örter
Topluluktan orkestraya...
Müzikoloji, deprem, İstanbul ve Itri
Esin Atıl’ın Levni ve Surname" kitabında çalgı adlandırma yanlışları (2)…"
Günün Sözü
Okumayan müzisyen nasıl düşünsün ki?..
(Ayhan Sarı)

Yazarlar 
Röportajlar
Frankfurt Musicmesse'de Hohner ve Stephan Wieland ile röportaj…
Frankfurt Müzik Fuarı'nda fabrikası Almanya Trossingen'de bulunan Hohner akordion ve ağız mızıkası  firmasının satış müdürü Stephan Wie...
»
»
»
Tarihte Bugün
Arşiv Arama
Facebook
Anasayfa
Site Haritası
Sitenize Ekleyin
RSS Kaynağı
Hakkımızda
Reklamlar
Künyemiz
Facebook
Twitter
Bize Ulaşın
Copyright ©2013 - Tüm hakları saklı tutulmaktadır.
Bu sitede yayınlanan tüm resim, materyal ve içeriğin telif hakları tarafımızca saklı olup izinsiz alınıp kullanılamaz.
0,38ms