Bugün - Sunday, April 14, 2024
Foto Galeri
Video Galeri
Firma Rehberi
Künye
Reklamlar
Üye İşlem
 Bize Ulasin
www.musikidergisi.com Logo
-
İstanbul 27°°C
Yazar Detayları

Recep Uslu

Recep Uslu - Müzikolojide birleşelim...

Müzikolojide birleşelim...
Yazı Tarihi: Wednesday, May 20, 2015

Genel olarak müzikle ilgilenen farklı bilimlerin oluşu, kendisini ön plana çıkaran her farklı yaklaşımın farklı adlarla kurumlaşması, müziğin bilimsellikte ve siyasi yönetimde etkisini azaltmaktadır. Bu da müzikle ilgilenenlerin seslerini duyurmakta yeterince etkili olamamaları anlamını taşımaktadır.

Şimdi burada uzun uzun nasıl teşkilatlanmalıyız gibi bir konuyla karşınızda olmak istemiyorum. Bunun için yeterince yazdım. Bana beni dinleyecek kulak lazım.

Bu köşede akademisyenlerin problemleri konusuyla ilgili yazı yazmak istedim ama,toz duman seçim atmosferi içince dinleyecek bir kulak bulamayacağımı düşündüğüm için yazıp yazmamak üzerinde tereddüt içindeydim. Konuyla ilgili yıllardır yazan Göktan Ay başta olmak üzere, Yalçın Çetinkaya, Savaş Barkçın gibi bir çok yazar var. Köşe yazılarından, akademik çalışmalara pek çok şey ortaya konuyor.

Önce Ayhan Sarı’nın bu seçim atmosferinde partilerin seçim bildirgelerinde müziğin ne kadar yer aldığını sorgulayan 04 Mayıs 2015 tarihli yazısını okuyun. Sonra Göktan Ay’ın yazısını.

Bugün, yani 20 Mayıs 2015 tarihli internethaber.com’da İTÜ Öğretim üyelerinden Yrd.Doç.Dr.Göktan Ay yeterince duygu ve düşüncelere tercüman olmuş, güzel bir köşe yazısı ile akademisyenlerin problemlerinden önemli bir kısmını dile getirmiş. Yabancı dil probleminden, yabancı delegeler karşısında akademisyenlerin açıklamakta zorluk çektikleri akademik ilerleyiş sıkıntıları ve benzeri problemler, çözüm önerileri. Bakalım hangi siyasinin kulağı bu konuya delik. Bildiğim kadarıyla akademisyenlerin yabancı dil konusu 15 senedir dile getirilmiştir, geçenlerde kaybettiğimiz dünyaca ünlü Oktay Sinanoğlu bu konuyu hassasiyetle yazmış, ve bugün hala bu konu yazılıyorsa 15 senedir bir siyasi çözüm bulunamamış,bulunmuşsa önemsenmemiş, önemsenmeyince çözülememiş demektir.Sonuç itibariyle problem hala var. Hala bilim adamı adına özgür ülke değiliz. Kendi kültürünün bilim adamını takdir etmek için Türkçe’yi yeterli görmüyoruz. Türk Dili,TürkEdebiyatı, Türk Tarihi, Türk Halkbilimi, Türk Halk edebiyatı, Türk Müziği için İngilizce şartı?

Siyasi ve sosyal etki oluşturmak için dernekleşmenin önemini yıllardır söyleyen ve hatta takipçisi olan Göktan Ay, pek çok derneğin adına gönüllü temsilcilik yapar. Fakat ben inanıyorum ki, onun bu temsilciliğine diğer müzikle ilgili kuruluşlar da destek verse daha başarılı olunacaktır. Müzik adına çekişmeler bir kenara bırakılmalı.

XX. yüzyıl başlarında Amerika’da ilk müzikoloji dernek temsilcileri çoğunlukla ikinci dünya savaşının ardından Almanya başta olmak üzere Avrupa’dan Amerika’ya göç eden bilim adamları tarafından kurulmuş, Amerikan müzikolojisine yön vermişlerdir. 1940’ta başlayan dernekleşmeler, önce müzikoloji bölümlerinin kurulmasına öncülük ettiler, ardından kurulan “Americanmusicologysociety” gibi dernekleşmelerle ülke kültür politikası üzerinde 1960’lara kadar etkili oldular. 1960 etkilerinin en güçlü olduğu yıl oldu. Çünkü diğer müzikleri yasaklar bu yılda yenilendi. Kızılderili müziği yasaklandı. Bu müzik yasaklama hareketinin diğer ülkeleri de etkilediğini söylemek mümkündür. Daha sonra müzik adına değil, klasik müzik adına hareket eden müzikoloji 1970’lerde gücünü kaybetti. Güç bu harekete karşı olan popüler müziğe geçti. Evet ilk tepkilerden biri olan popüler müzik hareketi 1960’larda başladı ve gittikçe güçleri arttı ve 1970’lerde bütün ülkeleri salladılar. Konunun ticari boyutunu yakalayan popüler müzik daha kârlı olduğu için müzik piyasası iş adamları ve eğlence dünyası tarafından desteklendi. Bugün popüler müziğin gücünün önemli bir kısmı bu ticari destekten gelmektedir. Diğer taraftan, klasik müzik taraftarı olan müzikoloji bilimine karşı, etnomüzikoloji bölümlerine destekler çoğaldı. Müzikolojinin taraf tutmasının hatalı tutumu zamanla hem müzikoloji bilimine hem de kendi çizgisine zarar verdi. Müzikolojinin olması gereken çalışma alanı farklı bilim dalları tarafından kapışıldı. Başlangıçta “primitiv müziği/ilkel müziği” inceleme alanını kendisine araştırma alanı olarak kabul eden etnomüzikoloji, zamanla müzikolojinin bu kirlenmişliğinden yararlanarak kendisine daha masum bir çalışma alanı tanımladı: “Batı müziği dışındaki müzikler”. Çalışma alanını değiştirmedi, çalışma alanını yeniden tanımladı. Primitiv müzik söyleminden vaz geçti ve müzikolojiyi sadece Batı müziğine mahkum etmeye kalktı. Bu bir stratejidir, bilim değildir. Müzikoloji ilk tanımında olduğu gibi, bugün de “müziği araştırma alanı olarak gören bilim dalıdır”. Bu tanıma uygun olarak sadece Batı müziğini araştıran bir bilim alanı değildir, sadece Batı müziğini araştırmaya mahkum edilmemelidir. Nitekim katıldığım bazı müzikoloji sempozyumlarındamüzikolojiyi geniş anlamda değerlendiren Avrupalı bilimadamlarının farklı konularda bildiriler sunduklarını gözlemledim. Uluslararası bir müzikoloji bilimi anlayışının yaygınlaşması, insanlığın geleceği için önem taşımaktadır.

İşte bütüncül bir bakış açısıyla “müzikoloji” hakkında yazdığım ilk yazıyı özgür ansiklopediye yazmıştım (Yıl 2000-2001). Bugün itibariyle 15 yıldır yazdıklarım online aynen duruyor. Çok az değiştirilmiştir, değiştirilen yerler ise şahsımla ilgili kaynak gösterdiğim cümlelerdir. Pek çok online site tarafından da kopya edilmiştir. On beş yıldır Türkiye “müzikoloji”yi benim tanımımla öğreniyor. Değiştirilmemesi, gurur verici (Bugün itibariyle değiştirilse de). Ancak bu özgür ansiklopedi ve yüzlerce okuyucusunun on beş yıldır beni takdir ettiği gibi, devletimin de bir bilim adamını takdir etmenin yolunu bulabilmesini isterdim.

Örgütleşme müzikoloji için de önemlidir. Böyle bir dernekleşmede her müzik alanının eşit temsil hakkı olması gerektiği işin sonraki aşamalarıdır. Prof.Dr. Feza Tansuğ bir zamanlar “müzikoloji” derneğinin başkanı idi. Derneğin feshedilme kararı toplantısında ben de vardım. İlk defa katıldığım bu “Müzikoloji Derneği” toplantısında, ben derneğin feshedilmemesini istedim. Feza Bey o zaman derneği bana teklif etti. Dernekçilik hakkında hiç bir şey bilmiyorum, daha önce bu derneğin varlığından haberim bile yoktu, müzikolojide de daha yeniyim. Kabul edemedim, evet diyemedim. Müzikoloji derneği kapandı. On seneden daha fazla oldu. Onun için gönüllü dernekçilik yapanları takdir ederim ama âdil olmalarını da isterim.

Müzik adına yazılan yazıları takip edelim. Onlara yorumlar yazıp daha güzel fikirlerin ortaya çıkmasına yardımcı olmak da müzikoloji ya da müzik camiasının bir dayanışma göstergesidir.

Haydi Türkiye bir taraftan kendi bilim adamına sahip çıkıp takdir etmek için, diğer taraftan bütün müzikle ilgilenenlerin güçlü sesi olacak müzikoloji çatısı altında birleşmesi için ayağa kalk.

Recep USLU

 

 

 

 
İletişim E-Posta: - Telefon:
 
Yorumlar
*** Yorum Yaz
Bu yazıya hiç yorum yapılmamış, ilk yorumu siz yapın.

Diğer Yazıları

Meragi niçin 24 şube dedi? Hurufilikten etkilendi mi?..
Müzikolojiye müzik terimleri sözlüklerinin bir yenisi...
Müzikoloji: Değerli Bilgem söyle bana, Türk müziğine atıf var mı?..
Müzikoloji ve Hanefi Özbek’in Form-Tür ve Usul Bilgisi Yayınları...
Müzikoloji ve Gökhan Yalçın’ın Kevseri Mecmuası...
Müzikoloji ve Timur Selçuk’un ardından...
Müzikoloji ve terimlerle ilgili Dr. Göktan Ay’ın yeni kitabı...
Müzikoloji: Meragi’nin Zübdetül-Edvar’ı yayınlandı...
Müzikoloji ve "karabilim-bad science"...
Müzikoloji, Hafız Post Mecmuası, Buhurizade ve Kuçeksünbüle Makamı...
Müzikoloj ve saygı ile linç arasında…
Müzikolojide yeni bir bibliyografya…
Müzikoloji ve “Unmuzec İlimler Ansiklopedisi”nde müzik ilmi…
Müzikolojiye yön veren metinler...
Müzikoloji ve romanlarda müzik…
Müzikoloji: Meragi, Nesimi’den ilham aldı mı?..
Müzikoloji ve Mühr-i Süleyman...
Müzikoloji ve Müziğin İcadı, Mehmetşah, Pisagor, Şeyh-İ Musikar...
Müzikoloji, Meragi’nin Cami’si ve Babak Khazrai Edisyonu
Müzikoloji, Müzik Sosyolojisi ve Meragi...
Müzikolojide ötekileştirme…
Müzikoloji ve 16. yy Türk müziği: “Orada bir musiki var”…
Müzikoloji ve elimdekiler
Yeni bir "Edvar"…
Müzikoloji ve yeni yıla giriş…
Müzikoloji ve Müzik Tarihinde Kevseri-Kemani Hızır Ağa…
Müzikoloji ve Selim Dede Kimdir?..
Müzikoloji'de Oransay 30.Yıl Anması ve 1702 yılında Itri…
Müzikoloji, Asaf Halet Çelebi ve Todi Musikisi…
Müzikoloji ve Canfeza Edebiyat…
Müzikoloji ve Keman Tarihi ya da Saraydaki Kemancı 1777 …
Müzikoloji Ve Hafız Emin Işık’ın Kasidesi…
Müzikoloji ve Katibi Edvarı- 1530
Müzikoloji kütüphanesine yeni bir yayın: “Türk Musikisi Atlası”
Müzikoloji ve , Neyzen Özdönmez...
Müzikoloji ve Ökten’den Sanat Felsefesi…
Müzikoloji ve altı parmakla mucib problemi…
Müzikoloji ve adalet duygusu...
Müzikoloji makalelerinde bibliyografyanin yeri: Bibliyometri analizi…
Müzikoloji sefinesi ya da gemisi…
Müzikoloji ve Meragi’nin mavi boncuğu…
Müzikoloji ve mağara metaforu...
Müzikoloji ve Barış...
Müzolojide Dürretüt-Tac, O Eseri Şirazi Yazmadı; Meragi öyle diyor…
Müzikoloji ve uzay yolculuğu...
Müzikoloji ve Afyonkarahisar İbrahim Alimoğlu Çalgı Müzesi…
Müzikoloji ve Demetnağme; bir kadın bestekar Demet Tekin yeni albümü…
Müzikoloji ve tereke defterleri veya müzayede katalogları…
Müzikoloji: Nayi Osman Dede’ye verilen teşvik ve bize verilen teşvik…
Müzikolojide fedakarlık, adalet, bol toplumsal örnekli yeni yıl…
Müzikolojide bir sempozyum macerası: Mevlana Araştırmaları Enstitüsü’nün Selam Vakti 745. Vuslat Yılında A.A. Konuk, Mesnevi, Fusus arasında intihal ve sadeleştirme
Müzikoloji ve Abdülkadir Meragi’nin hayaletleri...
Müzikoloji’de bir kaynak: Keşfü’l-Hümum 1341
Müzikoloji ve Cumhuriyet Bayramı…
Müzikoloji açısından “Rauf Yekta’nın Musiki Antikaları”…
Müzikoloji, deprem, İstanbul ve Itri
Müzikoloji ve zevk-i selim…
Müzikoloji, Lazkiye ve Mehmet Ladiki…
Müzikolojide Bir Problem: “Kantemiroğlu 'Edvar'ını ne zaman yazdı? XVI ve XVII. Yüzyıllarda 'Edvar' var mı?..“
Müzikoloji ve Gürültü Teröristleri...
Müzikolojide Yusuf Kırşehri’nin Önemi: Yeni Sistemci Anadolu Edvarları Ekolünün Kurucusu…
Müzikolog Rauf Yekta küstü mü? "Rauf Yekta’nın Musiki Antikaları" üzerine...
Müzikolojide Dualistlikten Deistliğe
Müzikoloji ve yeni Türkiye...
Müzikoloji, Müzikterapi ve Rahmi Oruç Güvenç…
Müzikolojide Rol Model -1-
Müzikoloji ve Neva Kâr’ın yıldönümü…
Yeni bir yayın: Müzikoloji ve “Evliya Çelebi’de Çalgılar“ …
Müzikolojinin veya İTÜ TMDK’nın 43.YIL kutlaması…
Müzikolojide veya müzikte yansıma felsefesi…
Müzikoloji ve Bölüm Başkanı Stratejisi...
Müzikolojide ve Müzikte Sürrealizm
Müzikte Mimesis Felsefesi veya bir aldatmaca..
Bestekar Musli, Kuruyemiş Ansiklopedisi ve Müzikoloji …
Müzikte "katarsis"...
Müzikoloji, Âmili ve Keşkül-i Müzikolog...
Müzıkolojı ve Cenaze Marşı ya da Segah Tekbir...
Müzikoloji ve Makasıdül-Elhan’ın kaç versiyonu vardır?
Müzikoloji, Edvar, Duvar, Yıldönümü...
Müzikoloji ve Edvarların Bir Yenisi: 1767 Yılı Hekimbaşı Edvarı …
Müzikoloji, Nuri Özcan Ve Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülleri: 2017
Müzikolojide Çalışmalar: Türk Müziğinde Eğitim Çalıştayı…
Müzikoloji, keman eğitiminde yeni bir kitap…
Muzikolojide yeni bir terim önerisi: Eurogenetic
Müzikoloji : Bu eserin sahibi Nane’dir Nane! Muhayyer ağır çember “Vakt-i subh oldu“…
Müzikoloji ve Itri Haftası dolayısıyla yeni şeyler söylemek…
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülleri: 2016
Müzikoloji ve Itri’nin yılbaşı şarkıları…
Müzikoloji, panel ve ödüllendirme, Itri …
Müzikoloji "eleştiri ve çuvaldız", "dedikodu ve çeki düzen"…
Müzikoloji, Ömer Hayyam, bilgi ve anlayış…
Müzikoloji ve 2016 Taşköprülüzade Sempozyumu
Müzikoloji ve koku tarihi veya Itri’nin babası ne iş yapardı?..
Müzikoloji, Astroloji ve Itrî …
Müzikoloji sanatın korunmasını zorunlu görür…
Müzikoloji ve küreselleşen keşif ilişkisi…
Bibliyografyasız müzikoloji olur mu?..
Türk müziği tarihinde ihtilalin öldürdüğü bestekar kimdi?
Itri'nin yaşadığı ihtilaller …
Müzikolojide ihtilallerin yeri veya yersizliği…
Müzikoloji, Bilimsel Müzikoloji, Müzikoloji Bölümleri, İdeal Müzikoloji, Müzikolog Terimleri…
Müzikoloji ve sanata verilen değer: Fehm-i muhsin
Müzikolojide Urmevi’nin Yeri ve Müzik Eğitiminde Kadim Altı-Parmak Metodu… Recep Uslu
Urumiyeli Safiyyüddin ile “Devirler“ üzerine müzikoloji sohbeti...
Müzikolog Nobel ödüllü Urmiyeli Safiyyüddin ve “Hayali Meşk Hikayesi -2”
Müzikolojide iki ucu xxxlu değnek…
Müzikoloji, icra değişiklikleri – 2
Müzikoloji ve icra değişiklikleri, problemleri…
Müzikolojiye takviminizde yer ayırın: Bilgi-şölenleri/ sempozyumlar ve kongreler…
Müzikoloji ve Meragi’nin besteleri…
Müzikolojide Perde Transkripsiyonları ve Meragi’nin yeni bir eseri: Muhtasar Der İlm-İ Musiki...
Itri’nin keşfedilen yeni bir eseri mi? Evet, yeni bir şiiri…
Müzikoloji ve tercümelerin katkısı…
Türk Müziğinin “Bütünlüğü”ne evet - Itri Adına Ödül Organizasyonu…
Müzikoloji ve akademik çalışmaları teşvik…
Yeni yıl muamması: Itri muammasını çözen var mı?
Gencebay’a verilen ödül ve müzikolojide türler konusu…
Sanatçı, müzikolog, metodoloji ve yazı hakemliği…
Müzikoloji Atölyesi ve Sonuçları -1-
Muzikoloji ve Din...
Müzikoloji: Yanlışların karşısında durma cesareti...
Olmadı Kâmil Hoca: Müzik, eleştiri ve doğruluk...
Medeniyet sanat ve müzik...
Bir bestenin notası: Ahmed Hatiboğlu
İki kitap tanıtımı: Itri ve Makedonya’da Piyano, Prof.Dr. Aida İslam ve Balkan Türk Müziği
Panayot Abacı ve Türkiye’de müzikoloji kolay mı?..
Müzikolojiden Uluslararası Konservatuvara Makam Teorisi...
Müzikolojide birleşelim -3-
Müzik terapi ile başbaşa...
Müzikolojide birleşelim -2-
Bir “Müzik Bibliyografyası“nın başına gelenler...
Müzikolojide birleşelim...
1. Gazi Türk Müziği Günleri, Sazendeler Yarışması ve Müzikle tedavi olur mu?..
Türk Müziği Yarışması ve Uluslararası Sanat Müziği Kaynakları…
Gazi Üniversitesi’nde Kutlu Doğum Haftası ve Üniversiteler...
Ruhi Ayangil'in mektubu müzikolojinin feryadıdır...
Yüz yıldır aranan Meragi’nin Müzikler Hazinesi (Kenz-ül Elhan) adlı eseri bulundu mu?..
Müzikolojide Yeni Bir Metot: Bibliyometri Analizi
Müzikolojinin nedir şu edebiyat biliminden çektikleri...
Bugünlerin müzikolojik faaliyetleri...
Tarihi gerçekleri yazmak...
Müzikoloji ve sosyal psikoloji...
Diğer Yazarlar

Münih LMU Müzikoloji Enstitüsü’nde "Gültekin Oransay" rafı...
Kitabu İlmi'l-Musiki Alâ Vechi’l-Hurûfât'ın müellifi kimdir? -16-
Çalgıları geliştirmek nedir, nasıl olur?..
Fazıl Say'ın Feyzi Erçin'e desteği…
Nida Tüfekçi’nin Öğrencisi Olmak!..
Yazılarınızı bekliyoruz... Musiki Dergisi
Spor yazarı mı, müzik yazarı mı?..
Yeni YÖK’ün ve değerli başkanı Sn. Saraç’ın övgüye değer kararı: Müzik öğretmenliği açısından yapıcı bir değerlendirme…
Serhanende Nurettin Çelik ...
Meragi niçin 24 şube dedi? Hurufilikten etkilendi mi?..
Çevrimiçi Türk Halk Musikisi Videoları: "Konma Bülbül Konma Nergis Daline"
Günün Sözü
Uyuyan, uyuyanı nasıl uyandırsın?..
(Şeyh Sadi Şirazî)
Yazarlar 
Röportajlar
Fırat Kutluk “Neden Müzik Dinleriz?“...
Ayhan Sarı - Kitabın adından başlayalım mı?  Buna bağlı olarak da kitabın sonunda müziği neden dinlediğimizin yanıtını veriyor musun? Fırat Kutluk - ...
»
»
»
Tarihte Bugün
Arşiv Arama
Facebook
Anasayfa
Site Haritasi
Sitenize Ekleyin
RSS Kaynagi
Hakkimizda
Reklamlar
Künyemiz
Facebook
Twitter
Bize Ulaşın
Copyright ©2013 - Tüm haklari sakli tutulmaktadir.
Bu sitede yayinlanan tüm resim, materyal ve içerigin telif haklari tarafimizca sakli olup izinsiz alinip kullanilamaz.
0.30ms
cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry|wholesale jerseys