Bugün - Sunday, April 14, 2024
Foto Galeri
Video Galeri
Firma Rehberi
Künye
Reklamlar
Üye İşlem
 Bize Ulasin
www.musikidergisi.com Logo
-
İstanbul 27°°C
Yazar Detayları

Recep Uslu

Recep Uslu - Türk Müziği Yarışması ve Uluslararası Sanat Müziği Kaynakları…

Türk Müziği Yarışması ve Uluslararası Sanat Müziği Kaynakları…
Yazı Tarihi: Monday, April 27, 2015

Uluslararası Sanat Müziğimizin son zamanlarda güzel konserlerini çeşitli ülkelerde yapılıyor olması memnun edicidir. Bunlardan biri olan ve geçen yıl başlanan Yunus Emre İlahileri Projesi hala önemini korumaktadır. Prof.Dr.Gülçin Yahya ve Doç.Dr. Mehmet Gönül’ün bu projesi her sene geleneksel hale getirilmelidir. Tıpkı Konya’da yapılan Sufi Müziği Festivali gibi. İşte bu yıllık festivallere genç sazendeler kazandıracak faaliyetlerden biri olan II. Ulusal Genç Sazendeler Yetenek Yarışması Gazi Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı tarafından tekrar edilmektedir. Uluslararası Sanat Müziğinin genç yetenekli sazendelerini tespit edecek bu yarışmanın başvuruları 11 Mayıs 2015’te başlıyor. İlgi duyan arkadaşlar kaçırmayın.

*   *   *

Geçen hafta Regaib kandilini kutladık. Korkarım gelecekte, Regaib gecelerinde İngilizce Mevlit okuyan ve dinleyen bir Türk gençliği olacak. Türkçe Mevlit onlara zevk vermeyecek. Nerden mi biliyorum? Türkçe bir anayasada İngilizce zorunluluğunun olmasından biliyorum. Türk müziği akademisyenliğinde İngilizce’nin yeri   inkar edilemez ancak, İngilizceye Türkçeden daha çok değer verilmesini kim kabul edebilir? Türkçe savunucularından birini Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu’nu geçen hafta yitirdik. İngilizcenin, Türk Dili ve Edebiyatı bölümleri kadar Türk müziği akademisyenlerine dayatılmasını ve bu fikrin uygulamada devam ettirilmesini Türkçe ve Türk kültürüne vurulmuş bir leke olarak görüyordu. Ama bu konuyu zaten Türk Einstein’ı yeterince yazdı. Kim dinledi!

Türkçenin önem kazanmasını istiyorsanız, bilgi üreten bir ülke olmalısınız. Bu çerçevede bilgi üreten akademisyenlere değer verilmelidir. Sadece teknik ve labaratuvar gelişmelerine değil, sosyal zeka ürünü bilgilere, teorilere, bulgulara da değer vermelisiniz. Fen bilimleri sonuçları herkesi ilgilendirir ama Sosyal bilimlerin sonuçları bazen daha spesifik kalabilir veya spesifik görünebilir. Onun genelleşmesi zaman alır. Bununla birlikte ülkenin kurumları tarafından desteklenmelidir. Mesela Müzikoloji alanında öyle konular vardır ki, Fas’tan taa Yakutistan’a kadar bütün Doğu kültürü içindeki ülkeleri; hatta Hindistan’da Japonya’ya kadar teksesli müzik yapan ülkeleri ilgilendirir. Avrupalı müzikolog bu konularla ancak ikinci ve üçüncü derecede ilgilenir. Örneklendirelim.

Avrupa müzikolojisini ilgilendirmeyen pek çok konunun Türk müziğini ilgilendirdiğini, bunun için bazı konuların sanıldığı ve projelerde istendiği gibi “global” olamayacağını zaman zaman derslerimde dile getiririm. Edvar konusu “müzik teorisi” anlamında ortak bir konu olmakla birlikte, özelde bu konuda tarihi çakışan ülkeleri, bazılarının Türkçe oluşu nedeniyle öncelikle Türk müziğini ve Türk kültürünü ilgilendirmektedir. Bu konuya bir örnek vermek için Türk müzikolojisinin bir problemini dile getiren şu soruyu sorabiliriz: Abdülkadir Meragi’nin Türkçe yazdığı Kitabül-edvar adını taşıyan bir eseri var mı? Bu konunun aydınlatılması Avrupa müzikolojisini öncelikli olarak ilgilendirmez. Yine de bu iddia bir Avrupalı müzikolog H.G.Farmer tarafından ortaya atılmış (eğilme nedeni o dönemde konunun uzmanı olarak görüldüğü için), tespitimizi doğrularcasına, ardından hiç bir Avrupalı bu problemle ilgilenmemiştir. Farmer o günlerin imkanlarıyla İslam Ansiklopedisi’ne yazdığı bir yazıda bu konuyu dile getirmiş, yazdığı yazının ilk tarihi olan 1940’lardan 2010’lu yıllara kadar bu bilgi, pek çok araştırmada neredeyse kaynağı bile unutularak tekrarlanıp durulmuştur. Nihayet H.G.Farmer’in Türkçe Kitabül-edvar olarak Meragi’ye ait olabileceğini söylediği eser, iki Türk müzikoloğu tarafından ele alınmış ve XVII. Yüzyıla ait Ruhperver adında başka bir eser olduğu anlaşılmış ve yayınlanmıştır (2009). Bununla birlikte Meragi ve benzeri konuları araştıranlar tarafından bu hatalı bilgi tekrar edilmeye devam edilmiştir. Umarım bu bilgi hatası, bundan sonra tekrar edilerek değil, düzeltilerek devam eder. Ancak bu ve buna benzer Türk Kültürünü yakından ilgilendiren bazı konuların, bütün dünyayı değil, dünyanın yarısını ilgilendirdiği gerçeği, proje başvurularında istendiği gibi “global” değil, “yarı global” olabileceğini göstermektedir. Bu bakış açısıyla projeleri üniversiteler tarafından desteklenmeyen araştırmacılar/akademisyenler var. Ne yani Türkiye’nin resmi kurumları ve üniversiteler, bundan sonra Türk kültürü projelerini desteklemeyecek misiniz?

  *   *   *

Neyse ki bir tarafta desteklenmeyen Türk kültürü projeleri varken, diğer tarafta projeleri desteklenen güzel örneklere de rastlayabiliyoruz. Fakat ha deyinceye kadar bu tür projeleri desteklemekte geç kalındığına tarihimizden bir çok örnek verebiliriz. Bu vereceğimiz örnek, daha önce “Ruhi Ayangil’in Mektubu Müzikoloji’nin Feryadıdır” başlıklı yazımın sonunda “Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Müdürlüğünün Online Yayınladığı e-kitap Edvar Yayını” başlığıyla duyurmayı amaçladığım konudur.

Bugünlerde Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Müdürlüğü’nün Uluslararası Sanat Müziği kaynaklarından, yani “Anadolu Edvarları”ndan bir kısmını, bir seri halinde yayımlama girişimini buradan duyuralım. İlk olarak Yusuf Kırşehri’nin Risale-i Musiki eserini e-book olarak yayınladı, e-book olarak indirip kullanabiliyoruz. Burada beni sevindiren XV. Yüzyıla ait bir eseri yayınlama konusunda, özellikle Türkçe eserlerde “transkripsiyon” sistemi uygulamasının müzikoloji metodolojisi anlamında ne kadar gereksiz olduğu fikrimin dikkate alınarak, XV. Yüzyıla ait müzikoloji kaynaklarından birini yayınlarken uygulanmış olduğunu görmek olmuştur. Bu proje gerçekleştirilirken Edebiyat biliminden bazı kişilere de danışılmış, onlar kendi alanlarında haklı olarak bu tür eserlerde “transkripsiyon” uygulanmasının gerekliliğini belirtmişlerdi. O sıralarda Türk müzikolojisi açısından yazdığım gerekçelerin kabul edilip edilmeyeceğini bilmiyordum, yayın kurulu gerekçeli yazımı uygun görmüş olmalı ki, artık Türk müzikoloji metodolojisi gerçeklerine uygun, “transkripsiyonsuz” bir kaynak yayın yapılmış. Türk müzikolojisi, Türk müzik teorisi ve Türk müziği tarihi adına bu projeyi destekleyen Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Müdürlüğü’nü, halen müdürlük yapan Dr. Murat Salim Tokaç’ı tebrik etmek lazım.

   *   *   *

Yazının girişinde “Uluslararası Sanat Müziği” terimini “Sanat müziğini” kastederek kullandım. Yani buradaki konu gereği Türk Sanat Müziği. Biliyorum bazıları bu terimi daha dar anlamda, belli bir müzik türü için kullanıyorlar. Oysa bence, “sanat” zaten uluslararası bir faaliyettir, sadece belirli bir toplum için değildir. Çünkü “sanat” evrensel bir değerdir. Bütün Türk müziği aşıkları, müziğimizin uluslararası sanat olduğunu gayet yakından bilirler. Hatta uzak tarihten Mozart, Kantemiroğlu gibi müzisyenler veya yakın tarihten Eugene Borrel, Owen Wright, Walter Feldman, E. Popescu-judetz gibi yazarlar da bunu bilirler. Bu durum Türk müziği icracıların anılarında da gayet açıkça görülür: Cinuçen Tanrıkorur, İhsan Özgen vs. Buna bir de dinleyici açısından bakalım derseniz Amerika’dan Rusya’ya; Fas’tan İsrail’e kadar pek çok ülkede Türk müziğini seven ve dinleyen kesimin olması Türk müziğinin uluslararası sanat olduğunu göstermeğe yeter. Günümüz icracıları da zaten uluslararası konser salonlarını dolduran yerli ve yabancı dinleyicilerle müziğimizin uluslararası sanat olduğunu görüyorlar. Tıpkı bazılarının dediği Uluslararası Sanat müziği gibi. Çağdaş Türk Müzikolojisinin problemli konulardan birine eğilen yazılarımda Uluslararası Sanat Müziği terimini görürseniz, her iki müziği de kast ediyor olabilirim. Hangisi olduğunu nasıl mı anlayacaksınız? Yazıyı okuyarak.

Yrd.Doç.Dr. Recep Uslu

 
İletişim E-Posta: - Telefon:
 
Yorumlar
*** Yorum Yaz

Bülent Okan()
'Uluslararası Sanat Müziği' ni 'Geleneksel Türk Sanat Müziği' ile bağdaştırmak inanılmaz bir kavram kargaşası yaratmış...
Gönderilen Tarih - Monday, May 11, 2015 (22:18)  

Diğer Yazıları

Meragi niçin 24 şube dedi? Hurufilikten etkilendi mi?..
Müzikolojiye müzik terimleri sözlüklerinin bir yenisi...
Müzikoloji: Değerli Bilgem söyle bana, Türk müziğine atıf var mı?..
Müzikoloji ve Hanefi Özbek’in Form-Tür ve Usul Bilgisi Yayınları...
Müzikoloji ve Gökhan Yalçın’ın Kevseri Mecmuası...
Müzikoloji ve Timur Selçuk’un ardından...
Müzikoloji ve terimlerle ilgili Dr. Göktan Ay’ın yeni kitabı...
Müzikoloji: Meragi’nin Zübdetül-Edvar’ı yayınlandı...
Müzikoloji ve "karabilim-bad science"...
Müzikoloji, Hafız Post Mecmuası, Buhurizade ve Kuçeksünbüle Makamı...
Müzikoloj ve saygı ile linç arasında…
Müzikolojide yeni bir bibliyografya…
Müzikoloji ve “Unmuzec İlimler Ansiklopedisi”nde müzik ilmi…
Müzikolojiye yön veren metinler...
Müzikoloji ve romanlarda müzik…
Müzikoloji: Meragi, Nesimi’den ilham aldı mı?..
Müzikoloji ve Mühr-i Süleyman...
Müzikoloji ve Müziğin İcadı, Mehmetşah, Pisagor, Şeyh-İ Musikar...
Müzikoloji, Meragi’nin Cami’si ve Babak Khazrai Edisyonu
Müzikoloji, Müzik Sosyolojisi ve Meragi...
Müzikolojide ötekileştirme…
Müzikoloji ve 16. yy Türk müziği: “Orada bir musiki var”…
Müzikoloji ve elimdekiler
Yeni bir "Edvar"…
Müzikoloji ve yeni yıla giriş…
Müzikoloji ve Müzik Tarihinde Kevseri-Kemani Hızır Ağa…
Müzikoloji ve Selim Dede Kimdir?..
Müzikoloji'de Oransay 30.Yıl Anması ve 1702 yılında Itri…
Müzikoloji, Asaf Halet Çelebi ve Todi Musikisi…
Müzikoloji ve Canfeza Edebiyat…
Müzikoloji ve Keman Tarihi ya da Saraydaki Kemancı 1777 …
Müzikoloji Ve Hafız Emin Işık’ın Kasidesi…
Müzikoloji ve Katibi Edvarı- 1530
Müzikoloji kütüphanesine yeni bir yayın: “Türk Musikisi Atlası”
Müzikoloji ve , Neyzen Özdönmez...
Müzikoloji ve Ökten’den Sanat Felsefesi…
Müzikoloji ve altı parmakla mucib problemi…
Müzikoloji ve adalet duygusu...
Müzikoloji makalelerinde bibliyografyanin yeri: Bibliyometri analizi…
Müzikoloji sefinesi ya da gemisi…
Müzikoloji ve Meragi’nin mavi boncuğu…
Müzikoloji ve mağara metaforu...
Müzikoloji ve Barış...
Müzolojide Dürretüt-Tac, O Eseri Şirazi Yazmadı; Meragi öyle diyor…
Müzikoloji ve uzay yolculuğu...
Müzikoloji ve Afyonkarahisar İbrahim Alimoğlu Çalgı Müzesi…
Müzikoloji ve Demetnağme; bir kadın bestekar Demet Tekin yeni albümü…
Müzikoloji ve tereke defterleri veya müzayede katalogları…
Müzikoloji: Nayi Osman Dede’ye verilen teşvik ve bize verilen teşvik…
Müzikolojide fedakarlık, adalet, bol toplumsal örnekli yeni yıl…
Müzikolojide bir sempozyum macerası: Mevlana Araştırmaları Enstitüsü’nün Selam Vakti 745. Vuslat Yılında A.A. Konuk, Mesnevi, Fusus arasında intihal ve sadeleştirme
Müzikoloji ve Abdülkadir Meragi’nin hayaletleri...
Müzikoloji’de bir kaynak: Keşfü’l-Hümum 1341
Müzikoloji ve Cumhuriyet Bayramı…
Müzikoloji açısından “Rauf Yekta’nın Musiki Antikaları”…
Müzikoloji, deprem, İstanbul ve Itri
Müzikoloji ve zevk-i selim…
Müzikoloji, Lazkiye ve Mehmet Ladiki…
Müzikolojide Bir Problem: “Kantemiroğlu 'Edvar'ını ne zaman yazdı? XVI ve XVII. Yüzyıllarda 'Edvar' var mı?..“
Müzikoloji ve Gürültü Teröristleri...
Müzikolojide Yusuf Kırşehri’nin Önemi: Yeni Sistemci Anadolu Edvarları Ekolünün Kurucusu…
Müzikolog Rauf Yekta küstü mü? "Rauf Yekta’nın Musiki Antikaları" üzerine...
Müzikolojide Dualistlikten Deistliğe
Müzikoloji ve yeni Türkiye...
Müzikoloji, Müzikterapi ve Rahmi Oruç Güvenç…
Müzikolojide Rol Model -1-
Müzikoloji ve Neva Kâr’ın yıldönümü…
Yeni bir yayın: Müzikoloji ve “Evliya Çelebi’de Çalgılar“ …
Müzikolojinin veya İTÜ TMDK’nın 43.YIL kutlaması…
Müzikolojide veya müzikte yansıma felsefesi…
Müzikoloji ve Bölüm Başkanı Stratejisi...
Müzikolojide ve Müzikte Sürrealizm
Müzikte Mimesis Felsefesi veya bir aldatmaca..
Bestekar Musli, Kuruyemiş Ansiklopedisi ve Müzikoloji …
Müzikte "katarsis"...
Müzikoloji, Âmili ve Keşkül-i Müzikolog...
Müzıkolojı ve Cenaze Marşı ya da Segah Tekbir...
Müzikoloji ve Makasıdül-Elhan’ın kaç versiyonu vardır?
Müzikoloji, Edvar, Duvar, Yıldönümü...
Müzikoloji ve Edvarların Bir Yenisi: 1767 Yılı Hekimbaşı Edvarı …
Müzikoloji, Nuri Özcan Ve Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülleri: 2017
Müzikolojide Çalışmalar: Türk Müziğinde Eğitim Çalıştayı…
Müzikoloji, keman eğitiminde yeni bir kitap…
Muzikolojide yeni bir terim önerisi: Eurogenetic
Müzikoloji : Bu eserin sahibi Nane’dir Nane! Muhayyer ağır çember “Vakt-i subh oldu“…
Müzikoloji ve Itri Haftası dolayısıyla yeni şeyler söylemek…
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülleri: 2016
Müzikoloji ve Itri’nin yılbaşı şarkıları…
Müzikoloji, panel ve ödüllendirme, Itri …
Müzikoloji "eleştiri ve çuvaldız", "dedikodu ve çeki düzen"…
Müzikoloji, Ömer Hayyam, bilgi ve anlayış…
Müzikoloji ve 2016 Taşköprülüzade Sempozyumu
Müzikoloji ve koku tarihi veya Itri’nin babası ne iş yapardı?..
Müzikoloji, Astroloji ve Itrî …
Müzikoloji sanatın korunmasını zorunlu görür…
Müzikoloji ve küreselleşen keşif ilişkisi…
Bibliyografyasız müzikoloji olur mu?..
Türk müziği tarihinde ihtilalin öldürdüğü bestekar kimdi?
Itri'nin yaşadığı ihtilaller …
Müzikolojide ihtilallerin yeri veya yersizliği…
Müzikoloji, Bilimsel Müzikoloji, Müzikoloji Bölümleri, İdeal Müzikoloji, Müzikolog Terimleri…
Müzikoloji ve sanata verilen değer: Fehm-i muhsin
Müzikolojide Urmevi’nin Yeri ve Müzik Eğitiminde Kadim Altı-Parmak Metodu… Recep Uslu
Urumiyeli Safiyyüddin ile “Devirler“ üzerine müzikoloji sohbeti...
Müzikolog Nobel ödüllü Urmiyeli Safiyyüddin ve “Hayali Meşk Hikayesi -2”
Müzikolojide iki ucu xxxlu değnek…
Müzikoloji, icra değişiklikleri – 2
Müzikoloji ve icra değişiklikleri, problemleri…
Müzikolojiye takviminizde yer ayırın: Bilgi-şölenleri/ sempozyumlar ve kongreler…
Müzikoloji ve Meragi’nin besteleri…
Müzikolojide Perde Transkripsiyonları ve Meragi’nin yeni bir eseri: Muhtasar Der İlm-İ Musiki...
Itri’nin keşfedilen yeni bir eseri mi? Evet, yeni bir şiiri…
Müzikoloji ve tercümelerin katkısı…
Türk Müziğinin “Bütünlüğü”ne evet - Itri Adına Ödül Organizasyonu…
Müzikoloji ve akademik çalışmaları teşvik…
Yeni yıl muamması: Itri muammasını çözen var mı?
Gencebay’a verilen ödül ve müzikolojide türler konusu…
Sanatçı, müzikolog, metodoloji ve yazı hakemliği…
Müzikoloji Atölyesi ve Sonuçları -1-
Muzikoloji ve Din...
Müzikoloji: Yanlışların karşısında durma cesareti...
Olmadı Kâmil Hoca: Müzik, eleştiri ve doğruluk...
Medeniyet sanat ve müzik...
Bir bestenin notası: Ahmed Hatiboğlu
İki kitap tanıtımı: Itri ve Makedonya’da Piyano, Prof.Dr. Aida İslam ve Balkan Türk Müziği
Panayot Abacı ve Türkiye’de müzikoloji kolay mı?..
Müzikolojiden Uluslararası Konservatuvara Makam Teorisi...
Müzikolojide birleşelim -3-
Müzik terapi ile başbaşa...
Müzikolojide birleşelim -2-
Bir “Müzik Bibliyografyası“nın başına gelenler...
Müzikolojide birleşelim...
1. Gazi Türk Müziği Günleri, Sazendeler Yarışması ve Müzikle tedavi olur mu?..
Türk Müziği Yarışması ve Uluslararası Sanat Müziği Kaynakları…
Gazi Üniversitesi’nde Kutlu Doğum Haftası ve Üniversiteler...
Ruhi Ayangil'in mektubu müzikolojinin feryadıdır...
Yüz yıldır aranan Meragi’nin Müzikler Hazinesi (Kenz-ül Elhan) adlı eseri bulundu mu?..
Müzikolojide Yeni Bir Metot: Bibliyometri Analizi
Müzikolojinin nedir şu edebiyat biliminden çektikleri...
Bugünlerin müzikolojik faaliyetleri...
Tarihi gerçekleri yazmak...
Müzikoloji ve sosyal psikoloji...
Diğer Yazarlar

Münih LMU Müzikoloji Enstitüsü’nde "Gültekin Oransay" rafı...
Kitabu İlmi'l-Musiki Alâ Vechi’l-Hurûfât'ın müellifi kimdir? -16-
Çalgıları geliştirmek nedir, nasıl olur?..
Fazıl Say'ın Feyzi Erçin'e desteği…
Nida Tüfekçi’nin Öğrencisi Olmak!..
Yazılarınızı bekliyoruz... Musiki Dergisi
Spor yazarı mı, müzik yazarı mı?..
Yeni YÖK’ün ve değerli başkanı Sn. Saraç’ın övgüye değer kararı: Müzik öğretmenliği açısından yapıcı bir değerlendirme…
Serhanende Nurettin Çelik ...
Meragi niçin 24 şube dedi? Hurufilikten etkilendi mi?..
Çevrimiçi Türk Halk Musikisi Videoları: "Konma Bülbül Konma Nergis Daline"
Günün Sözü
Einstein: Sanatınızda en çok hayran olduğum nokta ne biliyor musunuz?.. Evrensel oluşu. Bir kelime bile söylemiyorsunuz ama tüm dünya ne demek istediğinizi anlıyor… Chaplin: Doğru. Ama sizin şöhretiniz daha muazzam. Çünkü kimse ne dediğinizi anlamıyor ama yine de tüm dünya sizi hayran...
(Albert Einstein ile Charlie Chaplin diyaloğu)
Yazarlar 
Röportajlar
Fırat Kutluk “Neden Müzik Dinleriz?“...
Ayhan Sarı - Kitabın adından başlayalım mı?  Buna bağlı olarak da kitabın sonunda müziği neden dinlediğimizin yanıtını veriyor musun? Fırat Kutluk - ...
»
»
»
Tarihte Bugün
Arşiv Arama
Facebook
Anasayfa
Site Haritasi
Sitenize Ekleyin
RSS Kaynagi
Hakkimizda
Reklamlar
Künyemiz
Facebook
Twitter
Bize Ulaşın
Copyright ©2013 - Tüm haklari sakli tutulmaktadir.
Bu sitede yayinlanan tüm resim, materyal ve içerigin telif haklari tarafimizca sakli olup izinsiz alinip kullanilamaz.
0.35ms
cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry|wholesale jerseys