Bugün - Sunday, April 14, 2024
Foto Galeri
Video Galeri
Firma Rehberi
Künye
Reklamlar
Üye İşlem
 Bize Ulasin
www.musikidergisi.com Logo
-
İstanbul 27°°C
Yazar Detayları

Recep Uslu

Recep Uslu - Bir bestenin notası: Ahmed Hatiboğlu

Bir bestenin notası: Ahmed Hatiboğlu
Yazı Tarihi: Monday, August 24, 2015

1977’lerin TRT radyo yayınlarından beri yaptığı programlar ve konserlerle kulaklarımda ulvi müziğin sesi çınlayan, ulu çınar Ahmed Hatiboğlu artık hayata gözlerini kapadı.

Onun hakkında en son 2012 yılı Cumhurbaşkanlığı ödülü aldığı zaman üç aylık musiki ve edebiyat dergisi olan Kadem (2013, s. 6-10) dergisinde yazmıştım. Bu yazıda ayrıca Türk müziği ve müzikoloji alanında yaptıklarını ve yazdıklarını da özetlemiştim.

Yazının girişinde bahsettiğim bir anı vardı. Çok değerli hizmetlere imza atmış edebiyat tarihçisi ve Türk müziği aşığı Sn. Prof.Dr.Mustafa Uzun’un, rahmetli Halil Can’ın, Türk müziği mirasını devr alacağını düşündüğü o günlerin genç müzisyeni Ahmed Hatiboğlu’na işaret etmiş olmasıyla ilgili anısı, okuyucular tarafından büyük ilgi çekmişti.

Evet Ahmed Hatiboğlu’nu kaybetmenin acısı içindeyiz.

1933 doğumlu müzisyen bestekar müzik eğitimcisi ve yazarı Ahmed Hatiboğlu, 22 yaşında girdiği Ankara Radyosu’nda müzik faaliyetlerine, özellikle 1961 yılından sonra ağırlık verebilmişti. Tanbur sanatçısı, ses yönetmeni, kudüm sanatçısı, Türk mûsikîsi müdürlüğü, koro şefliği, denetleme kurulu üyeliği, araştırma ve inceleme kurulu, repertuar kurulu üyeliği yapmıştı. Selçuk Üniversitesi Konservatuarında dört yıl öğretim elemanı olmuştu.  Sanat anlayışı, çokseslilik, yakın dönem Türk müziği târihi, müzik adına gerçekleştirmek istedikleri ve hizmet anlayışı hakkındaki fikirleri, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yayımlanan besteler külliyatında bir arada bulunmaktadır. Ayrıca hakkında günümüzün tasavvuf müziği hanendesi ve akademisyen Fâtih Koca’nın yüksek lisans yaptığı (Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004) tezinde Ahmed Hatiboğlu’nun hayâtını, öğrencilerini, bestekârlığını, görüşlerini, hakkında yazılanları da görmek mümkündür. Ahmed Hatiboğlu, pek çok ödül almıştır, 2012 yılı Cumhurbaşkanlığı sanat ödülü ise aldığı ödüllerden sadece biridir.

Yazdığı eserler içinde küçük çaplı ve sadece öğrencilerinin elinde bulunan çeşitli ders notları başta gelmektedir, “formlar” gibi. Bu konuda ders verirken yıllardır biriktirdiği bilgisini yeni müzik biçimleri arayışlarını besteleriyle dile getirmiştir. Bunlardan sıyrılıp basılabilenler:

Türk Müziği Solfeji (Ankara 1982),

Prozodi (Ankara 1983, 392 s. TRT yay.)

Yûnus Emre İlâhîleri (Ankara 1993, TDV yayınları)

Ahmed Hatiboğlu’nun Beste Külliyatı (Ankara 2012, TDV yayınları). Kendisinin seçtiği ve gözden geçirdiği bestelerinden oluşan bir külliyattır. Yeni müzik biçimlerinde besteleri bu kitapta yer almaktadır. Türk müziğinde “Yeni form” denemelerinden kendisi de söz eder (s. 27). Bu formları niçin yaptığını “değişik formların devreye girmesi, manzaraya bir başka pencereden bakmak gibidir. Farklı müzikal ifâdeler, yeni formların şeklî disiplini sâyesinde oluşurlar” diye açıklayarak dile getirir.

Yeni müzik biçimleri ayrıca verilen ek CD’den de dinlenebilmektedir. Bu eserde Ahmed Hatiboğlu’nun Türk din müziğinde çoğunluğu “ilâhî” olmak üzere, niyaz ilâhisi (s. 41), ezan (s. 50, 140), mersiye (s. 60), nefes (s. 62, 68, 130, 142, 315, 380, 383), durak (s. 70, 335), naat (s. 96), şuğul (s. 319); Türk dindışı müziğinde çoğunluğu “şarkı” olmak üzere nakış semâî (s. 420, 507), nakış beste (s. 513), dîvan (s. 426-427), beste (s. 440, 477), gazel (s. 448), çocuk şarkısı (s. 486, 489; Hâlide N. Zorlutuna’nın çocuk şiirinden oluşan şîvenümâ durak ( s. 335), fantazi şarkı (s. 492), marş (s. 497), Kâr-ı nâtık yeni form (s. 517), ağıt (s. 531); Türk çalgı müziğinde çoğunluğu “saz semâîsi” ve “saz eseri” olmak üzere peşrev (s. 544), karabatak (s. 550), Oyun havası (s. 558, 560), zeybek (s. 595) müzik türlerinde besteleri vardır. Yılmaz Öztuna’nın ölmeden önce yazdığı son yazılarından biri bu eserde yayınlanmıştır. Bu kitap için Kadem dergisinde tanıtım yazısı yer almaktadır.

Evet bestekar Ahmed Hatiboğlu’nu kaybetmenin acısı içindeyiz. O Türk müziğinin bir bestesi idi, bir sesi idi. Artık bu bestenin bir notası eksildi, bir sesi eksildi.

Ahmed Hatiboğlu geride bir miras bıraktı. Bu miras hepimizin sahip çıkması gereken bir miras. Türk müziğinin ilerlemesine çalışmak. Ancak bana göre geride gerçekleşmesi gereken iki vasiyet de bıraktı:

Bunlardan söz edeceğimiz ilk vasiyyet, yayınlanan Külliyatında yazdığını ve yayımlanacağından söz ettiği anılarıdır.

Diğer vasiyyeti 2012 yılı Cumhurbaşkanlığı sanat ödülü, ödül töreni sırasında Sn. Türkiye Cumhuriyeti eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün huzurunda yaptığı konuşmada yer almaktadır. Bu konuşmasında Gazi Üniversitesi Konservatuvarının açılışına çok memnun olmuş ve “büyük âlimimiz Hüseyin Saadeddin Arel’in: “Türk Mûsıkîsi’ni, Türk yurdunda, Türkler’e karşı müdâfaa etmek ne hazindir”  infiâlini göstermeye, herhalde artık lüzum kalmayacaktır” ifadesiyle Türk müziği konservatuvarlarının açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirmişti, bu yeni faaliyetlerle geleceğin Türk müziğinden ümitli idi. İşte bu yeni konservatuvarların açılışından memnun olmakla birlikte, Türk müziğine sahip çıkmak isteyen, uğraşan, didinen, akademisyen olmaya çalışan yeni gençlerin önündeki engellerden de haberi vardı. Devletten bunların kaldırılmasını istiyordu. Bu konuya şu cümleleri ile değinmişti: “Hamdolsun son senelerde birkaç üniversitemizde yer bulabilmiş Türk Müziği Devlet Konservatuvarları’nda, bu hedefe hayatlarını koymuş müstesnâ kābiliyette gençler görüyoruz. Ne var ki bunların pek çoğu, önlerine çıkarılan yabancı dil engeli yüzünden, doktoralarını yapamadan, ocaklarından ayrılmak zorunda kalmaktadırlar. Devletimizin, bu değerleri kaybetmemek için, gerekli düzenlemeleri bir an önce yapması, bir zarûret hâlini almıştır. Bu üstün yetenekli gençlerin yabancı dil ihtiyaçları, doktora sonrasında, onları yabancı ülkeye göndererek çözümlenebilir diye düşünüyorum.” Bu cümlesindeki ikinci vasiyet gençlerin önünde duran yabancı dil engelinin kaldırılmasıdır. Devletten bu engelin kaldırılmasını istemişti ama yapılmadı.

Geride bıraktığı bu iki vasiyeti bakalım kim şimdi yerine getirecek.


Recep USLU

 
İletişim E-Posta: - Telefon:
 
Yorumlar
*** Yorum Yaz
Bu yazıya hiç yorum yapılmamış, ilk yorumu siz yapın.

Diğer Yazıları

Meragi niçin 24 şube dedi? Hurufilikten etkilendi mi?..
Müzikolojiye müzik terimleri sözlüklerinin bir yenisi...
Müzikoloji: Değerli Bilgem söyle bana, Türk müziğine atıf var mı?..
Müzikoloji ve Hanefi Özbek’in Form-Tür ve Usul Bilgisi Yayınları...
Müzikoloji ve Gökhan Yalçın’ın Kevseri Mecmuası...
Müzikoloji ve Timur Selçuk’un ardından...
Müzikoloji ve terimlerle ilgili Dr. Göktan Ay’ın yeni kitabı...
Müzikoloji: Meragi’nin Zübdetül-Edvar’ı yayınlandı...
Müzikoloji ve "karabilim-bad science"...
Müzikoloji, Hafız Post Mecmuası, Buhurizade ve Kuçeksünbüle Makamı...
Müzikoloj ve saygı ile linç arasında…
Müzikolojide yeni bir bibliyografya…
Müzikoloji ve “Unmuzec İlimler Ansiklopedisi”nde müzik ilmi…
Müzikolojiye yön veren metinler...
Müzikoloji ve romanlarda müzik…
Müzikoloji: Meragi, Nesimi’den ilham aldı mı?..
Müzikoloji ve Mühr-i Süleyman...
Müzikoloji ve Müziğin İcadı, Mehmetşah, Pisagor, Şeyh-İ Musikar...
Müzikoloji, Meragi’nin Cami’si ve Babak Khazrai Edisyonu
Müzikoloji, Müzik Sosyolojisi ve Meragi...
Müzikolojide ötekileştirme…
Müzikoloji ve 16. yy Türk müziği: “Orada bir musiki var”…
Müzikoloji ve elimdekiler
Yeni bir "Edvar"…
Müzikoloji ve yeni yıla giriş…
Müzikoloji ve Müzik Tarihinde Kevseri-Kemani Hızır Ağa…
Müzikoloji ve Selim Dede Kimdir?..
Müzikoloji'de Oransay 30.Yıl Anması ve 1702 yılında Itri…
Müzikoloji, Asaf Halet Çelebi ve Todi Musikisi…
Müzikoloji ve Canfeza Edebiyat…
Müzikoloji ve Keman Tarihi ya da Saraydaki Kemancı 1777 …
Müzikoloji Ve Hafız Emin Işık’ın Kasidesi…
Müzikoloji ve Katibi Edvarı- 1530
Müzikoloji kütüphanesine yeni bir yayın: “Türk Musikisi Atlası”
Müzikoloji ve , Neyzen Özdönmez...
Müzikoloji ve Ökten’den Sanat Felsefesi…
Müzikoloji ve altı parmakla mucib problemi…
Müzikoloji ve adalet duygusu...
Müzikoloji makalelerinde bibliyografyanin yeri: Bibliyometri analizi…
Müzikoloji sefinesi ya da gemisi…
Müzikoloji ve Meragi’nin mavi boncuğu…
Müzikoloji ve mağara metaforu...
Müzikoloji ve Barış...
Müzolojide Dürretüt-Tac, O Eseri Şirazi Yazmadı; Meragi öyle diyor…
Müzikoloji ve uzay yolculuğu...
Müzikoloji ve Afyonkarahisar İbrahim Alimoğlu Çalgı Müzesi…
Müzikoloji ve Demetnağme; bir kadın bestekar Demet Tekin yeni albümü…
Müzikoloji ve tereke defterleri veya müzayede katalogları…
Müzikoloji: Nayi Osman Dede’ye verilen teşvik ve bize verilen teşvik…
Müzikolojide fedakarlık, adalet, bol toplumsal örnekli yeni yıl…
Müzikolojide bir sempozyum macerası: Mevlana Araştırmaları Enstitüsü’nün Selam Vakti 745. Vuslat Yılında A.A. Konuk, Mesnevi, Fusus arasında intihal ve sadeleştirme
Müzikoloji ve Abdülkadir Meragi’nin hayaletleri...
Müzikoloji’de bir kaynak: Keşfü’l-Hümum 1341
Müzikoloji ve Cumhuriyet Bayramı…
Müzikoloji açısından “Rauf Yekta’nın Musiki Antikaları”…
Müzikoloji, deprem, İstanbul ve Itri
Müzikoloji ve zevk-i selim…
Müzikoloji, Lazkiye ve Mehmet Ladiki…
Müzikolojide Bir Problem: “Kantemiroğlu 'Edvar'ını ne zaman yazdı? XVI ve XVII. Yüzyıllarda 'Edvar' var mı?..“
Müzikoloji ve Gürültü Teröristleri...
Müzikolojide Yusuf Kırşehri’nin Önemi: Yeni Sistemci Anadolu Edvarları Ekolünün Kurucusu…
Müzikolog Rauf Yekta küstü mü? "Rauf Yekta’nın Musiki Antikaları" üzerine...
Müzikolojide Dualistlikten Deistliğe
Müzikoloji ve yeni Türkiye...
Müzikoloji, Müzikterapi ve Rahmi Oruç Güvenç…
Müzikolojide Rol Model -1-
Müzikoloji ve Neva Kâr’ın yıldönümü…
Yeni bir yayın: Müzikoloji ve “Evliya Çelebi’de Çalgılar“ …
Müzikolojinin veya İTÜ TMDK’nın 43.YIL kutlaması…
Müzikolojide veya müzikte yansıma felsefesi…
Müzikoloji ve Bölüm Başkanı Stratejisi...
Müzikolojide ve Müzikte Sürrealizm
Müzikte Mimesis Felsefesi veya bir aldatmaca..
Bestekar Musli, Kuruyemiş Ansiklopedisi ve Müzikoloji …
Müzikte "katarsis"...
Müzikoloji, Âmili ve Keşkül-i Müzikolog...
Müzıkolojı ve Cenaze Marşı ya da Segah Tekbir...
Müzikoloji ve Makasıdül-Elhan’ın kaç versiyonu vardır?
Müzikoloji, Edvar, Duvar, Yıldönümü...
Müzikoloji ve Edvarların Bir Yenisi: 1767 Yılı Hekimbaşı Edvarı …
Müzikoloji, Nuri Özcan Ve Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülleri: 2017
Müzikolojide Çalışmalar: Türk Müziğinde Eğitim Çalıştayı…
Müzikoloji, keman eğitiminde yeni bir kitap…
Muzikolojide yeni bir terim önerisi: Eurogenetic
Müzikoloji : Bu eserin sahibi Nane’dir Nane! Muhayyer ağır çember “Vakt-i subh oldu“…
Müzikoloji ve Itri Haftası dolayısıyla yeni şeyler söylemek…
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülleri: 2016
Müzikoloji ve Itri’nin yılbaşı şarkıları…
Müzikoloji, panel ve ödüllendirme, Itri …
Müzikoloji "eleştiri ve çuvaldız", "dedikodu ve çeki düzen"…
Müzikoloji, Ömer Hayyam, bilgi ve anlayış…
Müzikoloji ve 2016 Taşköprülüzade Sempozyumu
Müzikoloji ve koku tarihi veya Itri’nin babası ne iş yapardı?..
Müzikoloji, Astroloji ve Itrî …
Müzikoloji sanatın korunmasını zorunlu görür…
Müzikoloji ve küreselleşen keşif ilişkisi…
Bibliyografyasız müzikoloji olur mu?..
Türk müziği tarihinde ihtilalin öldürdüğü bestekar kimdi?
Itri'nin yaşadığı ihtilaller …
Müzikolojide ihtilallerin yeri veya yersizliği…
Müzikoloji, Bilimsel Müzikoloji, Müzikoloji Bölümleri, İdeal Müzikoloji, Müzikolog Terimleri…
Müzikoloji ve sanata verilen değer: Fehm-i muhsin
Müzikolojide Urmevi’nin Yeri ve Müzik Eğitiminde Kadim Altı-Parmak Metodu… Recep Uslu
Urumiyeli Safiyyüddin ile “Devirler“ üzerine müzikoloji sohbeti...
Müzikolog Nobel ödüllü Urmiyeli Safiyyüddin ve “Hayali Meşk Hikayesi -2”
Müzikolojide iki ucu xxxlu değnek…
Müzikoloji, icra değişiklikleri – 2
Müzikoloji ve icra değişiklikleri, problemleri…
Müzikolojiye takviminizde yer ayırın: Bilgi-şölenleri/ sempozyumlar ve kongreler…
Müzikoloji ve Meragi’nin besteleri…
Müzikolojide Perde Transkripsiyonları ve Meragi’nin yeni bir eseri: Muhtasar Der İlm-İ Musiki...
Itri’nin keşfedilen yeni bir eseri mi? Evet, yeni bir şiiri…
Müzikoloji ve tercümelerin katkısı…
Türk Müziğinin “Bütünlüğü”ne evet - Itri Adına Ödül Organizasyonu…
Müzikoloji ve akademik çalışmaları teşvik…
Yeni yıl muamması: Itri muammasını çözen var mı?
Gencebay’a verilen ödül ve müzikolojide türler konusu…
Sanatçı, müzikolog, metodoloji ve yazı hakemliği…
Müzikoloji Atölyesi ve Sonuçları -1-
Muzikoloji ve Din...
Müzikoloji: Yanlışların karşısında durma cesareti...
Olmadı Kâmil Hoca: Müzik, eleştiri ve doğruluk...
Medeniyet sanat ve müzik...
Bir bestenin notası: Ahmed Hatiboğlu
İki kitap tanıtımı: Itri ve Makedonya’da Piyano, Prof.Dr. Aida İslam ve Balkan Türk Müziği
Panayot Abacı ve Türkiye’de müzikoloji kolay mı?..
Müzikolojiden Uluslararası Konservatuvara Makam Teorisi...
Müzikolojide birleşelim -3-
Müzik terapi ile başbaşa...
Müzikolojide birleşelim -2-
Bir “Müzik Bibliyografyası“nın başına gelenler...
Müzikolojide birleşelim...
1. Gazi Türk Müziği Günleri, Sazendeler Yarışması ve Müzikle tedavi olur mu?..
Türk Müziği Yarışması ve Uluslararası Sanat Müziği Kaynakları…
Gazi Üniversitesi’nde Kutlu Doğum Haftası ve Üniversiteler...
Ruhi Ayangil'in mektubu müzikolojinin feryadıdır...
Yüz yıldır aranan Meragi’nin Müzikler Hazinesi (Kenz-ül Elhan) adlı eseri bulundu mu?..
Müzikolojide Yeni Bir Metot: Bibliyometri Analizi
Müzikolojinin nedir şu edebiyat biliminden çektikleri...
Bugünlerin müzikolojik faaliyetleri...
Tarihi gerçekleri yazmak...
Müzikoloji ve sosyal psikoloji...
Diğer Yazarlar

Münih LMU Müzikoloji Enstitüsü’nde "Gültekin Oransay" rafı...
Kitabu İlmi'l-Musiki Alâ Vechi’l-Hurûfât'ın müellifi kimdir? -16-
Çalgıları geliştirmek nedir, nasıl olur?..
Fazıl Say'ın Feyzi Erçin'e desteği…
Nida Tüfekçi’nin Öğrencisi Olmak!..
Yazılarınızı bekliyoruz... Musiki Dergisi
Spor yazarı mı, müzik yazarı mı?..
Yeni YÖK’ün ve değerli başkanı Sn. Saraç’ın övgüye değer kararı: Müzik öğretmenliği açısından yapıcı bir değerlendirme…
Serhanende Nurettin Çelik ...
Meragi niçin 24 şube dedi? Hurufilikten etkilendi mi?..
Çevrimiçi Türk Halk Musikisi Videoları: "Konma Bülbül Konma Nergis Daline"
Günün Sözü
"Bir cahil için en iyi şey susmaktır. Ne var ki, bunu bilseydi zaten cahil olmazdı."
(Sâdî Şirazi)
Yazarlar 
Röportajlar
Fırat Kutluk “Neden Müzik Dinleriz?“...
Ayhan Sarı - Kitabın adından başlayalım mı?  Buna bağlı olarak da kitabın sonunda müziği neden dinlediğimizin yanıtını veriyor musun? Fırat Kutluk - ...
»
»
»
Tarihte Bugün
Arşiv Arama
Facebook
Anasayfa
Site Haritasi
Sitenize Ekleyin
RSS Kaynagi
Hakkimizda
Reklamlar
Künyemiz
Facebook
Twitter
Bize Ulaşın
Copyright ©2013 - Tüm haklari sakli tutulmaktadir.
Bu sitede yayinlanan tüm resim, materyal ve içerigin telif haklari tarafimizca sakli olup izinsiz alinip kullanilamaz.
0.33ms
cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry|wholesale jerseys